Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Bat Mzii Solistleri

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z |

Çað ErçaðÇað Erçað
1986 yýlýnda girdiði Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda, Jozsef Györfy ve Prof. Doðan Cangal'dan eðitim alan Çað Erçað, 1996 yýlýnda pekiyi derece ile mezun oldu. Ardýndan, 1997'de Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda... Devam >>

Çaðdaþ ÖzkanÇaðdaþ Özkan
Piyanist Çaðdaþ Özkan, 1985'te Bulgaristan'da doðdu. Akademik müzik eðitimine 1998 yýlýnda Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Müzik Hazýrlýk Ýlköðretim Okulu Piyano Ana Sanat Dalý'nda burslu olarak baþladý. Bilkent... Devam >>

Cem DuruözCem Duruöz
"Mükemmel sahne kontrolü virtüöz tekniðini ve müzikal zarif yorumunu bütünlemektedir." Grammy ödülü sahibi Sharon Isbin'in bu sözleri Cem Duruöz'ün yorumculardan ve eleþtirmenlerden aldýðý övgülerden sadece birisidir. Haziran 2008'de... Devam >>

Chen Halevi
Zubin Mehta'nýn yönetimindeki Ýsrail Filarmoni Orkestrasý ile ilk sahne alýþý tam bir sansasyon yaratan klarinet virtüözü Chen Halevi hakkýnda Haaretz gazetesi, "Bu çocuk, sanatsal müzikaliteyle, muazzam bir çalma tekniðini muhteþem bir þekilde... Devam >>

Christine WolffChristine Wolff
Alman soprano, Christine Wolff, Leipzig Musikhochschule'de Kammersängerin Sigrid Kehl ile çalýþmýþtýr. Halen kendisinin þan koçu Profesör Venceslava Hruba-Freiberger'dir. 2000 yýlýnda Alman Konser Korolarý Konseyi'nden Ýkincilik Ödülü almýþtýr.... Devam >>

Cihat AþkýnCihat Aþkýn
Günümüzün önde gelen keman virtüozlarýndan ve Türk Keman Okulu'nun uluslararasý temsilcilerinden Cihat Aþkýn, son yýllarda kazandýðý haklý ve saðlam ün ile kuþaðýnýn önde gelen sanatçýlarýndan biri olarak adýný duyurmaktadýr. Uluslararasý... Devam >>

Feza ÇetinFeza Çetin
1965 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 1976 yýlýnda Ýstanbul Belediye Konservatuvarý'na kabul edildi. Burada Muammer Yeþil, Mustafa Toroslu ve Prof. Emel Çelebioðlu ile armoni, form bilgisi ve teori, Ayhan Yunkuþ ile klarinet çalýþmalarýna devam... Devam >>

Menevþe CivelekMenevþe Civelek
1968 doðumlu Menevþe (Güngördü) Civelek 1985 yýlýnda H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarý giriþ sýnavýný kazanarak Prof. Banki Sardor ile keman çalýþmalarýna baþladý. 1990 yýlýndan itibaren Prof. Server Ganiev'in öðrencisi olan sanatçý, sýnýf... Devam >>

Murat CangalMurat Cangal
Viyola virtüözü Murat Cangal Eskiþehir'de doðdu. 1981 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuvarýna girdi. 1988 yýlýnda Weikersheim'da (Almanya) düzenlenen gençlik orkestrasýna katýldý. 1989, 1990, 1991 yýllarýnda Akdeniz Gençler Orkestrasý sýnavlarýný... Devam >>

Murat Cangal
Viyola virtüözü Murat Cangal Eskiþehir'de doðdu. 1981 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuvarýna girdi. 1988 yýlýnda Weikersheim'da (Almanya) düzenlenen gençlik orkestrasýna katýldý. 1989, 1990, 1991 yýllarýnda Akdeniz Gençler Orkestrasý sýnavlarýný... Devam >>

Anastasia ChebotarevaAnastasia Chebotareva
Anastasia Chebotareva graduated from the Moscow Central Music School and then, in the class of Prof. I. Bochkova, from the Moscow Conservatory. She made her International debut at the age of seventeen as a laureate of the Paganini International... Devam >>

Carolina EyckCarolina Eyck
German-born musician and composer Carolina Eyck is one of the world’s foremost theremin virtuosi. Beginning her training at the age of seven, Carolina studied theremin with Lydia Kavina, the grand-niece of the instrument's inventor, Leon... Devam >>

Chloe HanslipChloe Hanslip
At the age of 21, Chloë is already an established international artist of distinction. Her recent recording for Naxos of the John Adams Violin Concerto with the RPO under Leonard Slatkin entered the UK Classical Charts at number 2, and Philip... Devam >>

Pervin CakarPervin Cakar
Born in 1981 in Turkey, she graduated at the University of Gazi in Ankara in 2003. She began to sing her vocal studies privately with Oylun Erdayi. She moved to Italy to continue her studies at the Accademia D'Arte Lirica in Osimo, Accademia... Devam >>

 1  2  3  4  5  Sonraki >>


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com