Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Batı Müziği Solistleri

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z |

Antonello PellegriniAntonello Pellegrini
Bir klarinet ustasý olan Antonello Pellegrini, müzik çalýþmalarýna 17 yaþýnda iken Maestro De Renzis rehberliðinde baþlamýþtýr. Pescara Müzik Konservatuvarý'ndan (Conservatoruim of Music of Pescara) yüksek akademik baþarý ile mezun olmuþtur ve... Devamı >>

Galina PetrovaGalina Petrova
Piyanist Galina Petrova, keman virtüözü Maxim Fedatov'un tüm oda-müziði performanslarýnda, mükemmel bir iþbirliðiyle partneridir. Rusya'nýn Onuru Sanatçýlarýndan, Moskova Hukümet Ödülü Payesi sahibi (2003) ve Moskova Devlet Filarmonisi... Devamı >>

Patricia KopatchinskajaPatricia Kopatchinskaja
Patricia Kopatchinskaja, Moldova'da doðmuþtur. Anne ve babasý da müzisyendir. Viyana ve Bern'de beste ve keman eðitimi aldý (örneðin, E. Tschugaeva ve Igor Ozim ile). 2000 yýlýnda, Meksika Uluslararasý Szeryng Yarýþmasý kazanmýþ, 2002 yýlýnda ise... Devamı >>

Pervin ÇakarPervin Çakar
Koloratür soprano Pervin Çakar 1981 yýlýnda doðdu. Ýlk müzik eðitimine 1995 yýlýnda Diyarbakýr Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Þan Ana Sanat Dalý'nda mezun oldu. 2003'de Ankara Gazi Üniversitesinde Oylun Erdayý eþliðinde okudu,... Devamı >>

Þirin PancaroðluÞirin Pancaroðlu
Arpist Fatma Þirin Pancaroðlu Dervent, arpýn alýþýlageldik romantik ifade olanaklarýnýn ötesinde her türlü müzikal düþünceyi dile getirebilecek güçlü bir sesinin olduðuna inanmýþ, ve hem yorum yeteneði hem de çokyönlü müzisyen kiþiliði ile müzik... Devamı >>

Pervin CakarPervin Cakar
Born in 1981 in Turkey, she graduated at the University of Gazi in Ankara in 2003. She began to sing her vocal studies privately with Oylun Erdayi. She moved to Italy to continue her studies at the Accademia D'Arte Lirica in Osimo, Accademia... Devamı >>

 1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2022 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com