Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Batı Müziği Solistleri

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z |

Mustafa Nuri Haybat
Piyanist Mustafa Nuri Haybat 1984 yýlýnda Edirne'de doðdu. 1995 yýlýnda girdiði Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na Olga Hasanova ile piyano çalýþmalarýna baþlayan Mustafa Nuri Haybat, 1997-98-99 yýllarýnda Rotary Kulübünün düzenlemiþ... Devamı >>

Naira AbrahamyanNaira Abrahamyan
Soprano Naira Abrahamyan, 1972'de Erivan'da doðmuþtur. 1979-1985 yýllarýndaki öðrencilik yýllarýnda Erivan'daki müzik okulunun derslerine devam etti. 1990'da girdiði Erivan Komitas Konservatuvarý'ndan hem Opera sanatçýsý hem de Müzik... Devamı >>

Natalia GutmanNatalia Gutman
Rus viyolonselist Natalia Gutman ilk müzik eðitimini büyükbabasý Anisim Berlin ve Profesör Galina Kozolupova'dan, ardýndan son zamanlarýn ünlü müzisyenleri viyolonselist Mstislav Rostropovich, piyanist Sviatoslay Richter ve kocasý viyolonselist... Devamı >>

Nihat AðdaçNihat Aðdaç
Nihat Aðdaç 31.12.1986 tarihinde Kýbrýs'ta doðdu. 6 yaþýnda Cansen Taneri'den piyano dersleri almaya baþladý. 11 yaþýndan itibaren Güzel Sanatlar Ortaokulu’na girene dek Özkan Pastýrmacýoðlu ile keman çalýþmalarýna baþladý, bu çalýþmalarýný... Devamı >>

Nurperi YücesoyNurperi Yücesoy
Nurperi Yücesoy 1985 yýlýnda Mersin'de doðdu. 1996 yýlýnda Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Keman Bölümü'ne kabul edildi ve çalýþmalarýna Doç. Zülfiye Yakubova ile baþladý. 1999 yýlýnda solist olarak ilk konserinde Mersin Devlet Opera ve... Devamı >>

 1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2022 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com