Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Batı Müziği Solistleri

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z |

Ferhat Ali GökselFerhat Ali Göksel
1979 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuvarý Klarnet Sanatdalý'nda eðitimine baþladý, 1987'de lisans diplomasýný aldý. 1995 yýlýnda ayný okulun yüksek lisans programýna baþlayýp 1998'de mezun oldu. 1982 yýlýnda Sofya'da yapýlan II. Uluslararasý... Devamı >>

Feza ÇetinFeza Çetin
1965 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 1976 yýlýnda Ýstanbul Belediye Konservatuvarý'na kabul edildi. Burada Muammer Yeþil, Mustafa Toroslu ve Prof. Emel Çelebioðlu ile armoni, form bilgisi ve teori, Ayhan Yunkuþ ile klarinet çalýþmalarýna devam... Devamı >>

Frank WakelkampFrank Wakelkamp
Hollandalý viyolonselci Frank Wakelkamp Utrecht Konservatuarýnda Dmitri Ferschtman ve Maarten Mostert'in "modern" viyolonsel öðrencisiydi. Frans Brüggen, Heinrich Schiff ve Christophe Coin'in ustalýk sýnýflarýna katýldý. Viola de Hoog'un... Devamı >>

Isabelle FaustIsabelle Faust
Keman Virtüözü Isabelle Faust 1987'de Augsburg'da Leopold Mozart Yarýþmasý'ný kazanarak çok erken bir yaþta uluslararasý alanda takdir kazanmýþtýr. 1993'de Cenevre'deki Premio Paganini Yarýþmasý'nda birincilik ödülüne ve 1997'de de... Devamı >>

Maxim FedotovMaxim Fedotov
Keman virtüözü Maxim Fedotov bir Rus bir Halk Sanatçýsý, Moskova Devlet Akademik Filarmoni Derneði solistidir, ve Moskova'daki Uluslararasý Çaykovski Yarýþmasý ile Tokyo Uluslararasý Yarýþmasý da dahil olmak üzere birçok uluslararasý yarýþmalarda... Devamı >>

Valfrido FerrariValfrido Ferrari
Valfrido Ferrari müzik kariyerine Ýsviçre'de baþlamýþtý. Küçük yaþtan itibaren yeteneði halk tarafýndan büyük beðeni topladý. Anavatanýna dönerek Angelo Schirinzi'nin piyano sýnýfýndan en yüksek notlar ve takdir belgesi ile mezun olduktan sonra... Devamı >>

 1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com