Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Batı Müziği Solistleri

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z |

Alexander MarkovAlexander Markov
Tüm dünyaca tanýnmýþ kemancý Alexander Markov en büyüleyici müzikçilerden birisi olarak alkýþlanmaktadýr. Menuhin O'nun için þunlarý yazmýþtýr: "Markov hiç þüphe yok ki en parlak ve müzikal kemancýlarýndan birisidir. Kesinlikle dünya... Devamı >>

Andy Miles
Klarinet virtüözü Andy Miles Almanya'da doðmuþ, klasik klarnet çalýþmalarýný Bremen ve Hannover'de yapmýþtýr. Hamburg Filarmoni Orkestrasý'na solo klarinetçi olarak kariyerine baþlayan Andy Miles, halen WDR Köln Radyo Orkestrasý solo... Devamı >>

Antonio Mascolo
1981 yýlýnda Ýtalya'nýn Napoli þehrinde doðan gitarist Antonio Mascolo, müzik eðitimine çok küçük yaþta baþladý. Daha sonra eðitimine usta gitarist Aniello Desiderio ile devam etti. 2001 yýlýnda, Benevento Müzik Konservatuarý'ndan birincilik ve... Devamı >>

Greta MediniGreta Medini
1990 yýlýnda Vibo Valentia'da doðdu. Sekiz yaþýnda Vittorio Veneto "Rassegna M. Benvenuti", Valsesia Musica Uluslar arasý Keman Yarýþmasý, Vittorio Veneto Uluslararasý Keman Yarýþmasý ve Bruno Zanella Keman Yarýþmasý'nda bir çok ödül aldý.... Devamı >>

M. Gürel ÜnverM. Gürel Ünver
1969 yýlýnda Akþehir'de doðdu. 1983 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuvarý'ný kazanarak, Abdullah Özkaya ile trombon çalýþmalarýna baþladý. On yýl olan öðrenim süresini, iki kez sýnýf atlayarak sekiz yýlda tamamladý. Konservatuvar Orkestrasý... Devamı >>

Mario HossenMario Hossen
Mario Hossen, klasik yaklaþýma etkileyici performans stili ile fligran bir romantizm katarak ustaca iþleyen bir virtüözdür. Keman çalmaya Bulgaristan'da baþladý. Orkestra eþliðinde keman solisti olarak ilk kez sahneye çýktýðýnda sekiz yaþýndaydý.... Devamı >>

Maxim FedotovMaxim Fedotov
Keman virtüözü Maxim Fedotov bir Rus bir Halk Sanatçýsý, Moskova Devlet Akademik Filarmoni Derneði solistidir, ve Moskova'daki Uluslararasý Çaykovski Yarýþmasý ile Tokyo Uluslararasý Yarýþmasý da dahil olmak üzere birçok uluslararasý yarýþmalarda... Devamı >>

Mehmet SönmezMehmet Sönmez
2000 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuvarý Kontrbas bölümünden pekiyi derece alarak birincilikle mezun olan sanatçý, ilk müzik öðrenimine 4 yaþýnda babasý Ünal SÖNMEZ gözetiminde Kanun ile baþlamýþtýr. Orkestra eþliðinde ilk solo konserini verdiði... Devamı >>

Menevþe CivelekMenevþe Civelek
1968 doðumlu Menevþe (Güngördü) Civelek 1985 yýlýnda H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarý giriþ sýnavýný kazanarak Prof. Banki Sardor ile keman çalýþmalarýna baþladý. 1990 yýlýndan itibaren Prof. Server Ganiev'in öðrencisi olan sanatçý, sýnýf... Devamı >>

Mikhail SimonyanMikhail Simonyan
Keman çalýþmalarýna beþ yaþýnda baþlayan 1986 doðumlu keman virtüözü Mikhail Simonyan, 1999'da 13 yaþýndayken Lincoln Center'da Genç Rus Sanatçýlar Orkestrasý'yla birlikte Szymanowski 1. Keman Konçertosu'nu seslendirerek ilk kez New York'ta... Devamı >>

Mikhail SimonyanMikhail Simonyan
Still in his early twenties, Mikhail Simonyan is already recognized as one of the most celebrated talents of his generation. The New York Times has praised his, "breadth, lyricism and fleet technique," and reported that "Mr. Simonyan plays as... Devamı >>

 1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2020 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com