Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Batı Müziği Solistleri

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z |

Raffaele TrevisaniRaffaele Trevisani
Flüt virtüözü Raffaele Trevisani dinleyiciler ve eleþtirmenlerden sürekli olarak stili ve müzikalitesi hakkýnda övgüler almaktadýr. Sir James Galway'in çok az sayýdaki öðrencilerinden biri olmuþ ve yýllarca onunla çalýþmýþ, Jean Pierre Rampal,... Devamı >>

Renaud DejardinRenaud Dejardin
Viyolonselist ve orkestra þefi Renaud Déjardin kariyerinin her iki yönünü en yüksek seviyede sürdürmektedir. Orkestra provalarýný yönetmesi ve solist olarak konserlere ve oda müziði konserlerine katýlmasý birbirini takip eden büyük rahatlýkla... Devamı >>

Robert CohenRobert Cohen
12 yaþýnda Kraliyet Festival Salonundaki ilk çýkýþýnýn ardýndan, Robert Cohen 19 yaþýndayken kendisini müzikal çaðýnýn önüne yerleþtiren ve bir gümüþ plak kazandýrmýþ olan Elgar Viyolonsel konçertosu kaydý ile uluslararasý sahnelerde yer almaya... Devamı >>

Roberto TraininiRoberto Trainini
1975 yýlýnda Ýtalya'nýn Bari kentinde doðan çellist Roberto Trainini Kuzey Almanya'da yaþamaktadýr. Ýkiliden sekizli gruplara kadar çeþitli oda müziði formlarýnda konserleri süren ve aralarýnda David Geringas, Karl Leister, Charles Neidich,... Devamı >>

Ruþen GüneþRuþen Güneþ
Dünyanýn en önemli viyola virtüözleri arasýnda gösterilen Ruþen Güneþ 1940 yýlýnda Beypazarý, Ankara'da doðmuþtur. Türk viyola sanatçýsý ve besteci Ruþen Güneþ ilkokuldan sonra Ankara Devlet Konservatuarý'na girdi. 1961'deki mezuniyetinin... Devamı >>

Rüya TanerRüya Taner
Rüya Taner Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin önde gelen genç kuþak piyanistlerindendir. Ýlk Müzik çalýþmalarýna babasý Yýlmaz Taner ile baþlamýþ ve küçük yaþta girmiþ olduðu Ankara Devlet Konservatuvarý'nda Piyano öðrenimini Mithat... Devamı >>

Serdar Rasul
Çellist Serdar Rasul Özbekistan'ýn baþkenti Taþkent'te doðdu. Müzik eðitimine üstün yetenekli çocuklarýn kabul edildiði Özel Müzik Okulunda baþladý. Daha sonra Moskova Devlet Konservatuvarýna baðlý Merkez Müzik Okulunda devam ettirdi. 1983'te... Devamı >>

Zerin Rasul
Piyanist Zerin Rasul Özbekistan'da doðdu. Müzik eðitimine 6 yaþýnda Taþkent Devlet Konservatuvarýna baðlý, üstün yetenekli çocuklarýn kabul edildiði Özel Müzik Okulunda baþladý. Bu okulu 1982'de birincilik derecesiyle bitirdi. Henüz 10... Devamı >>

 1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2022 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com