Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 

34. Ankara Müzik Festivali
34. Ankara Müzik Festivali Sevda-Cenap And Müzik Vakfý tarafýndan bu yýl otuz dördüncüsü düzenlenen Uluslararasý Ankara Müzik Festivali 4-30 Nisan 2017 tarihleri arasýnda gerçekleþtiriliyor. Bu yýl müziðe ek olarak sanatçý Asaf Erdemli'nin... Devamı >>

Wolfgang Amadeus Mozart, Klarinet Konçertosu Kv. 622Wolfgang Amadeus Mozart, Klarinet Konçertosu Kv. 622
Bu eser hem Mozart'ýn yazdýðý son konçertodur, hem de klarineti solo çalgý olarak kullandýðý tek konçertodur. 1791 yýlýnýn Eylül ve Ekim aylarýnda kaleme alýnan kompozisyon, bestecinin bir çeþit alto-klarinet olan bassetthorn adlý çalgý için daha... Devamı >>

Darko BrlekDarko Brlek
Klarinet virtüözü, Ljubljana Festivali Baþkaný ve Sanat Yönetmeni olan Darko Brlek, Ljubljana Müzik Akademisi'nden mezun olmuþ ve ardýndan Graz Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi'nde eðitimine devam etmiþtir. Ljubljana Üniversitesi Preseren... Devamı >>

Ender SakpýnarEnder Sakpýnar
Müzik eðitimini, Ankara Konservatuvarý, Paris Konservatuvarý, Ecole Normale Superieure de Musique de Paris ve "Vermeil" Orkestra Þefliði ödülünü aldýðý Rueil Malmaison Devlet Konservatuvarý'nda aldý. Dört yýl Fransýz hükümetinin burslusu olarak... Devamı >>

Nikolay Rimski-Korsakov, Þehrazad Senfonik Süit Op. 35Nikolay Rimski-Korsakov, Þehrazad Senfonik Süit Op. 35
Kadýnlarýn yalancýlýðýndan ve sadakatsizliðinden caný yanmýþ olan Sultan Þehriyar, haremine aldýðý her kadýný ilk gecenin sabahýnda öldürtmeye yemin etmiþtir; böylelikle hiç bir kadýn kendisine sadakatsizlik edemeyecektir. Baþvezirin kýzý... Devamı >>

Alexandra SoummAlexandra Soumm
Moskova doðumlu Fransýz keman sanatçýsý Alexandra Soumm, keman çalmayý öðrenmeye henüz beþ yaþýndayken babasý ile birlikte baþladý ve ilk konserini iki yýl sonra verdi. Daha sonra Viyana'ya taþýndý ve ünlü pedagog Boris Kuschnir ile çalýþtý.... Devamı >>

Louis Hector Berlioz, Harold Ýtalya'da Op. 16
Ünlü kemancý Paganini'nin kendisi için bir viyola konçertosu yazmasýný istemesi üzerine harekete geçen Berlioz, Byron'un "Childe Harold's Pilgrimage" adlý þiirini temel alýp kendisinin daha önceki Ýtalya deneyimlerini de yansýtan bu viyolalý... Devamı >>

Murat Cangal
Viyola virtüözü Murat Cangal Eskiþehir'de doðdu. 1981 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuvarýna girdi. 1988 yýlýnda Weikersheim'da (Almanya) düzenlenen gençlik orkestrasýna katýldý. 1989, 1990, 1991 yýllarýnda Akdeniz Gençler Orkestrasý sýnavlarýný... Devamı >>

Wojciech Rodek
1977 Polonya, Brzeg doðumlu Wojciech Rodek, piyano çalýþmalarýna sekiz yaþýnda baþladý. 2003 yýlýnda Marek Pijarowski'nin öðrencisi olarak Wroclaw Müzik Akademisi Þeflik Bölümü'nden mezun oldu. 2007 yýlýnda ayný akademiden doktora derecesi... Devamı >>

Henryk Wieniawski, Keman Konçertosu No. 2 Op. 22 Re MinorHenryk Wieniawski, Keman Konçertosu No. 2 Op. 22 Re Minor
1835-1880 yýllarý arasýnda yaþamýþ olan Polonyalý kemancý Wieniawski çaðdaþ keman okulunun temsilcilerindendir. Paganini'den önce keman tekniði genellikle sol el tekniði demekti. Oysa Paganini ile sað el tekniði zenginleþti. Keman yayý, kemana... Devamı >>

Emmanuel Chabrier, Espana, Rhapsody for OrchestraEmmanuel Chabrier, Espana, Rhapsody for Orchestra
España, rhapsody for orchestra is the most famous orchestral composition by the French composer Emmanuel Chabrier. Written in 1883 after the composer had taken a trip to Spain, it was dedicated to the conductor Charles Lamoureux, who conducted the... Devamı >>

Paul Dukas, La PeriPaul Dukas, La Peri
La Péri or The Flower of Immortality, is a 1912 ballet composed by French composer Paul Dukas in one act. La Peri is originally choreographed by Ivan Clustine and first performed in Paris. It's about a man's search for immortality and encounter... Devamı >>

Carolina EyckCarolina Eyck
German-born musician and composer Carolina Eyck is one of the world’s foremost theremin virtuosi. Beginning her training at the age of seven, Carolina studied theremin with Lydia Kavina, the grand-niece of the instrument's inventor, Leon... Devamı >>

Ludwig van Beethoven, Symphony No. 3 Op. 55 "Eroica" E flat MajorLudwig van Beethoven, Symphony No. 3 Op. 55 "Eroica" E flat Major
Ludwig van Beethoven's Symphony No. 3 in E flat major (Op. 55), also known as the Eroica (Italian for "heroic"), is a musical work marking the full arrival of the composer's "middle-period" a series of unprecedented large scale works of... Devamı >>

Wolfgang Amadeus Mozart, Piano Concerto No. 23 K. 488 A majorWolfgang Amadeus Mozart, Piano Concerto No. 23 K. 488 A major
The Piano Concerto No. 23 in A major (K. 488) is a musical composition for piano and orchestra written by Wolfgang Amadeus Mozart. It was finished, according to Mozart's own catalogue, on March 2, 1786, around the time of the premiere of his... Devamı >>

Mehmet Can Ozer
Mehmet Can Özer was born in 1981. His professional career started when he was accepted to Bilkent University FMPA composition division with full scholarship. He’s studied composition and orchestral conducting with Bujor Hoinic. After graduating,... Devamı >>

Mikhail SimonyanMikhail Simonyan
Still in his early twenties, Mikhail Simonyan is already recognized as one of the most celebrated talents of his generation. The New York Times has praised his, "breadth, lyricism and fleet technique," and reported that "Mr. Simonyan plays as... Devamı >>

Ayse TaspinarAyse Taspinar
Pianist Ayse Taspinar has concertized worldwide, offering performances in New York, Washington D.C., Chicago, Toronto, Ottawa, Mexico City, Caracas, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santiago, Rome, Milano, Granada, Montreal, Bloomington, Ankara, and... Devamı >>

Pervin CakarPervin Cakar
Born in 1981 in Turkey, she graduated at the University of Gazi in Ankara in 2003. She began to sing her vocal studies privately with Oylun Erdayi. She moved to Italy to continue her studies at the Accademia D'Arte Lirica in Osimo, Accademia... Devamı >>

Gustavo DudamelGustavo Dudamel
Internationally acclaimed conductor Gustavo Dudamel continues to share his magnetic enthusiasm for music with audiences of all ages around the world. As he begins his twelfth year as Music Director of the Simón Bolívar Youth Orchestra, in fall... Devamı >>

 1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com