Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Bat Mzii Solistleri

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z |

Alina Komissarova
Keman virtüözü Alina Komissarova Müzisyen bir ailenin çocuðu olarak Zaporoje-Ukrayna'da doðdu. 1978'den 1989'a kadar Ukrayna Özel Müzik Koleji'nde Jaroslava Ryvniak'ýn sýnýfýnda öðrenimini sürdürdü. 9 yaþýndan itibaren orkestrada solist olarak... Devam >>

Aykut KöselerliAykut Köselerli
1985 yýlýnda Ankara'da doðdu. 2000 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Müzik Hazýrlýk Lisesi Vurmalý Çalgýlar Bölümü'ne kabul edildi ve Aydýn Mecid ile çalýþmalarýna baþladý. 2001 yýlýnda Bilkent Gençlik Senfoni... Devam >>

Ayþegül KirmanoðluAyþegül Kirmanoðlu
Klarinet virtüözü Ayþegül Kirmanoðlu Ýstanbul'da doðdu. 1974'te Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na girdi. Ýlk çalýþmalarýna Tülay Orser ile baþladý ve Ahmet Ermakastar ile devam etti. 1983'te Ýngiliz Kültür Heyeti'nin verdiði... Devam >>

Ayþegül KocaAyþegül Koca
Gitarist Ayþegül Koca 12 Haziran 1989'da Ankara'da doðdu. Gitarla 8 yaþýnda tanýþtý. Akademik eðitimine 12 yaþýnda Bilkent Üniversitesi Müzik Hazýrlýk Ýlköðretim Okulu'nda Dr. Kürþad Terci ile baþladý. Kýsa zaman da tekniði ve yorumunda büyük... Devam >>

Bayram Karamenderes
Piyanist Bayram Karamenderes 1989 Yýlýnda Bulgaristan'da doðdu. Ayný yýl zorunlu göç nedeniyle ailesi ile birlikte Türkiye'ye geldi. Müzik hayatýna 10 yaþýnda Dokuz Eylül Üniversitesi'nin kursiyer programýna girerek baþladý. 2000-2001... Devam >>

Bekir Küçükay
Klasik gitar virtüözü Bekir Küçükay 1958 yýlýnda Ankara'da doðdu. G.Ü.G.E.F. Müzik Eðitimi Bölümünden mezun oldu. 1983 yýlýnda Ulusal Gitar Müziði Beste Yarýþmasýnda, "Monolog" adlý parçasýyla mansiyon aldý. Solo konserlerinin yaný sýra,... Devam >>

Burcu KaradaðBurcu Karadað
Neyzen Burcu Karadað 1979 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Ýlkokuldan sonra 1990 yýlýnda ÝTÜ Türk Musýkisi Devlet Konservatuarý Çalgý Eðitim Bölümüne girdi. Salih Bilgin ve Niyazi Sayýn’dan "Ney", Erol Sayan ve Doðan Dikmen’den Türk... Devam >>

Eren Kuþtan
Keman virtüözü Eren Kuþtan 1985'te Ankara'da doðdu. Müzik eðitimine, 4 yaþýnda piyano ile baþladý. 7 yaþýnda Prof. Ýlhan Baran'ýn 3 yýl süresince özel öðrencisi oldu. 1994'de Prof. Server Ganiev ile ilk keman derslerine baþladý. 1996'da... Devam >>

Esen Kývrak
1977 yýlýnda Afyon'da doðan Esen Kývrak, keman eðitimine 1988 yýlýnda Ýzmir Devlet Konservatuarýnda Prof. Hazar Alapýnar ile baþladý. 1995 yýlýnda dünyanýn önde gelen müzik okullarýndan biri olan Viyana Müzik Akademisi'nde Prof. Josef... Devam >>

Köklü Yiðit TanKöklü Yiðit Tan
1980 yýlýnda ankarada doðdu.1992'de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarý'nda Prof. Doðan Cangal ile viyolonsel çalýþmalarýna baþladý. Öðrencilik dönemi boyunca pek çok baþarýlý resital ve oda müziði konserleri yapan sanatçý... Devam >>

Elena KuschnerovaElena Kuschnerova
Elena Kuschnerova was the last pianistic discovery of Harold Schonberg (1915-2003), music critic for the New York Times and prolific author on great performers. After listening to her debut CD, he dubbed her a "Pianist who grabs the imagination",... Devam >>

 1  2  3  4  5  Sonraki >>


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2022 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com