Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Batı Müziği Solistleri

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z |

Alexander Walker
Alexander Walker yakýn zaman da Royal Opera House'taki ilk çýkýþýný, Royal Ballet için "Fýndýkkýran" performanslarýný yöneterek gerçekleþtirmiþtir. Rus Devlet Senfoni Orkestrasý'na ikinci bir ziyaret; Dvorak Salonu'nda Prag Filarmonisi ile bir... Devamı >>

Anna WierzbickaAnna Wierzbicka
Polonya Gdonsk doðumlu olan Wierzbicka, Wrocow Üniversitesi Müzik Akademisi'nde Prof. Christian Elssner'in sýnýfýndan mezun olup halen Prof. Eva Blahova ile çalýþmaktadýr. Mayýs 2000'de Gdansk'da düzenlenen Uluslararasý uzmanlýk kursunda Penata... Devamı >>

Christine WolffChristine Wolff
Alman soprano, Christine Wolff, Leipzig Musikhochschule'de Kammersängerin Sigrid Kehl ile çalýþmýþtýr. Halen kendisinin þan koçu Profesör Venceslava Hruba-Freiberger'dir. 2000 yýlýnda Alman Konser Korolarý Konseyi'nden Ýkincilik Ödülü almýþtýr.... Devamı >>

Frank WakelkampFrank Wakelkamp
Hollandalý viyolonselci Frank Wakelkamp Utrecht Konservatuarýnda Dmitri Ferschtman ve Maarten Mostert'in "modern" viyolonsel öðrencisiydi. Frans Brüggen, Heinrich Schiff ve Christophe Coin'in ustalýk sýnýflarýna katýldý. Viola de Hoog'un... Devamı >>

Valfrido FerrariValfrido Ferrari
Valfrido Ferrari müzik kariyerine Ýsviçre'de baþlamýþtý. Küçük yaþtan itibaren yeteneði halk tarafýndan büyük beðeni topladý. Anavatanýna dönerek Angelo Schirinzi'nin piyano sýnýfýndan en yüksek notlar ve takdir belgesi ile mezun olduktan sonra... Devamı >>

Verda ErmanVerda Erman
Piyanist Verda Erman 1944 yýlýnda Ýstanbul'da doðmuþtur. Müzik öðrenimine henüz dört yaþýnda iken Rana Erksan ile baþladý. Daha sonra Devlet Sanatçýsý Verda Erman, Müzik öðrenimine Ýstanbul Belediye Konservatuvarýnda devam etti ve Ferdi... Devamı >>

Elina VahalaElina Vahala
Violinist Elina Vähälä is one of the sought-after instrumentalists in the international music scene. She is the winner of the 1999 Young Concert Artists International Auditions in New York and has also won prizes in the Lipinsky-Wieniawski... Devamı >>

 1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com