Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Bat Mzii Solistleri

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z |

Ayþe TaþpýnarAyþe Taþpýnar
Paris'te doðan Ayþe Taþpýnar ilk müzik eðitimini Türkiye'de piyanist olan annesinden aldý. Müzik eðitimine Ankara’da baþlayan sanatçý daha sonra "Santa Cecilia (Roma) Konservatuvarý"ný birincilikle ve sýnýf atlayarak kazanarak, buradaki... Devam >>

Beste TýknazBeste Týknaz
Viyolacý Beste Týknaz 1982 yýlýnda Ýstanbul'da müzisyen bir ailenin çocuðu doðmuþtur. 7 yaþýnda Ýstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda Ani Ýnci ile viyola eðitimine baþladý. Lisans bölümünün iki yýl üstüste en baþarýlý öðrencisi seçilip... Devam >>

Deniz ToygürDeniz Toygür
1988 yýlýnda Ankara'da doðdu. 1999-2000 öðretim yýlýnda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Müzik Hazýrlýk Okulu'nun giriþ sýnavlarýný kazanarak, bu okulda Feruza Abdullaeva ile 9 yýl sürecek olan keman eðitimine... Devam >>

Emirhan TuðaEmirhan Tuða
1970 Ankara doðumlu klarinetist Emirhan Tuða 1984'de girdiði H. Ü. Ankara Devlet Konservatuvarý’nda müzik çalýþmalarýna Ekrem Öztan’ýn klarinet sýnýfýnda baþladý, 1993 yýlýnda Lisans bölümünden mezun oldu. Ýstanbul Filarmoni Derneði’nden... Devam >>

Ethem Emre TamerEthem Emre Tamer
Ethem Emre Tamer 1969 yýlýnda Ankara'da doðdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarý'nda Prof. Nuri Çeken ile keman çalýþmalarýna baþladý. Doç. Reyyan Yücelen-Baþaran'ýn keman ve Prof. Nuri Yücelen'in oda müziði sýnýfýndan 1990... Devam >>

Gülþen Tatu
Ýzmir'de doðan Prof. A. Gülsen Tatu, Ýzmir Devlet Konservatuvarý'ndan mezun olduktan sonra bir yýl kurumda eðitmenlik yaptý. DAAD bursunu kazanarak gittiði Almanya'da Folkwang Musikhochschule, ve Freiburg Müzik Akademilerinde Prof. Rütters ve... Devam >>

Köklü Yiðit TanKöklü Yiðit Tan
1980 yýlýnda ankarada doðdu.1992'de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarý'nda Prof. Doðan Cangal ile viyolonsel çalýþmalarýna baþladý. Öðrencilik dönemi boyunca pek çok baþarýlý resital ve oda müziði konserleri yapan sanatçý... Devam >>

Raffaele TrevisaniRaffaele Trevisani
Flüt virtüözü Raffaele Trevisani dinleyiciler ve eleþtirmenlerden sürekli olarak stili ve müzikalitesi hakkýnda övgüler almaktadýr. Sir James Galway'in çok az sayýdaki öðrencilerinden biri olmuþ ve yýllarca onunla çalýþmýþ, Jean Pierre Rampal,... Devam >>

Roberto TraininiRoberto Trainini
1975 yýlýnda Ýtalya'nýn Bari kentinde doðan çellist Roberto Trainini Kuzey Almanya'da yaþamaktadýr. Ýkiliden sekizli gruplara kadar çeþitli oda müziði formlarýnda konserleri süren ve aralarýnda David Geringas, Karl Leister, Charles Neidich,... Devam >>

Rüya TanerRüya Taner
Rüya Taner Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin önde gelen genç kuþak piyanistlerindendir. Ýlk Müzik çalýþmalarýna babasý Yýlmaz Taner ile baþlamýþ ve küçük yaþta girmiþ olduðu Ankara Devlet Konservatuvarý'nda Piyano öðrenimini Mithat... Devam >>

Ayse TaspinarAyse Taspinar
Pianist Ayse Taspinar has concertized worldwide, offering performances in New York, Washington D.C., Chicago, Toronto, Ottawa, Mexico City, Caracas, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santiago, Rome, Milano, Granada, Montreal, Bloomington, Ankara, and... Devam >>

Emirhan TugaEmirhan Tuga
Emirhan Tuga regularly performs in chamber music ensembles, as a soloist with orchestras, as clarinet-piano program with pianist/composer Yuka Tada, with whom he has given several recitals in Holland, Japan and Turkey. His solo CD album... Devam >>

 1  2  3  4  5  Sonraki >>


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2022 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com