Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Batı Müziği Solistleri

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z |

Anna Sophie DauenhauerAnna Sophie Dauenhauer
1982 Almanya Keiserslautern doðumlu kemancý Karlsruhe de Prof. Ulf Hoelscher, Londra'da Prof. Yossi Zivoni, Münih'te Prof. Ingolf Turban ile keman çalýþmýþ, Yfrah Neaman, Ivry Gitlis, Bernhard Greenhause ve Mandelring Quartet'in ustalýk... Devamı >>

Cem DuruözCem Duruöz
"Mükemmel sahne kontrolü virtüöz tekniðini ve müzikal zarif yorumunu bütünlemektedir." Grammy ödülü sahibi Sharon Isbin'in bu sözleri Cem Duruöz'ün yorumculardan ve eleþtirmenlerden aldýðý övgülerden sadece birisidir. Haziran 2008'de... Devamı >>

Darko BrlekDarko Brlek
Klarinet virtüözü, Ljubljana Festivali Baþkaný ve Sanat Yönetmeni olan Darko Brlek, Ljubljana Müzik Akademisi'nden mezun olmuþ ve ardýndan Graz Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi'nde eðitimine devam etmiþtir. Ljubljana Üniversitesi Preseren... Devamı >>

Deniz ToygürDeniz Toygür
1988 yýlýnda Ankara'da doðdu. 1999-2000 öðretim yýlýnda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Müzik Hazýrlýk Okulu'nun giriþ sýnavlarýný kazanarak, bu okulda Feruza Abdullaeva ile 9 yýl sürecek olan keman eðitimine... Devamı >>

Hande DalkýlýçHande Dalkýlýç
Ankara'da doðan piyanist Hande Dalkýlýç ilk piyano derslerini Prof. Güherdal Karamanoðlu Çakýrsoy'dan aldý. 1989'da akademik müzik eðitimine Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi'nde baþladý. Üstün yeteneðini, erken yaþlarda... Devamı >>

Misha DacicMisha Dacic
Misha Dacic, Amerika'daki Miami 6. Uluslararasý Piyano Festivali'nin Yeni Keþifler konserlerinde, 2003 yýlýndaki çýkýþýndan sonra Amerika'da aranan bir solo piyanist oldu ve Chicago'da Ravinia Yükselen Yýldýzlar Serisi'nde önemli bir yer... Devamı >>

Renaud DejardinRenaud Dejardin
Viyolonselist ve orkestra þefi Renaud Déjardin kariyerinin her iki yönünü en yüksek seviyede sürdürmektedir. Orkestra provalarýný yönetmesi ve solist olarak konserlere ve oda müziði konserlerine katýlmasý birbirini takip eden büyük rahatlýkla... Devamı >>

 1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com