Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Batı Müziği Solistleri

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z |

Ahmet Baran
Kanun sanatçýsý Ahmet Baran 1983 yýlýnda Ankara'da doðdu. Müzik eðitimine sekiz yaþýnda TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu'nda Özgen Gürbüz, Cemile Uncu ve Vedat Kaptan Yurdakul gözetiminde baþladý. Kanun eðitimine ise on yedi yaþýnda Deniz Göktaþ... Devamı >>

Bayram Karamenderes
Piyanist Bayram Karamenderes 1989 Yýlýnda Bulgaristan'da doðdu. Ayný yýl zorunlu göç nedeniyle ailesi ile birlikte Türkiye'ye geldi. Müzik hayatýna 10 yaþýnda Dokuz Eylül Üniversitesi'nin kursiyer programýna girerek baþladý. 2000-2001... Devamı >>

Bekir Küçükay
Klasik gitar virtüözü Bekir Küçükay 1958 yýlýnda Ankara'da doðdu. G.Ü.G.E.F. Müzik Eðitimi Bölümünden mezun oldu. 1983 yýlýnda Ulusal Gitar Müziði Beste Yarýþmasýnda, "Monolog" adlý parçasýyla mansiyon aldý. Solo konserlerinin yaný sýra,... Devamı >>

Benyamin SönmezBenyamin Sönmez
2006 yýlýnda Yeni Zelanda'da M. Rostropovich'in patronajýnda düzenlenen Uluslararasý Adam Viyolonsel Yarýþmasý'nda 350 profesyonel çellist arasýndan ilk beþe girerek büyük baþarý gösteren Benyamin Sönmez, ayrica en iyi Boccherini yorumcusu... Devamı >>

Beste TýknazBeste Týknaz
Viyolacý Beste Týknaz 1982 yýlýnda Ýstanbul'da müzisyen bir ailenin çocuðu doðmuþtur. 7 yaþýnda Ýstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda Ani Ýnci ile viyola eðitimine baþladý. Lisans bölümünün iki yýl üstüste en baþarýlý öðrencisi seçilip... Devamı >>

Burcu KaradaðBurcu Karadað
Neyzen Burcu Karadað 1979 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Ýlkokuldan sonra 1990 yýlýnda ÝTÜ Türk Musýkisi Devlet Konservatuarý Çalgý Eðitim Bölümüne girdi. Salih Bilgin ve Niyazi Sayýn’dan "Ney", Erol Sayan ve Doðan Dikmen’den Türk... Devamı >>

Burcu UyarBurcu Uyar
Soprano Burcu Uyar 15 Þubat 1978 tarihinde Sivas'ta doðdu. Türkiye'nin en baþarýlý genç kuþak kadýn opera solistlerinden olan Burcu Uyar, 2010 yýlýnda üçüncüsü yapýlan Avrupa Þan Yarýþmasý'nda birinci seçilmiþtir. Genç soprano Burcu Uyar,... Devamı >>

Burcu UyarBurcu Uyar
Soprano Burcu Uyar was born in Sivas/Turkey in February 15, 1978. Burcu Uyar, who is one of the most successful young generation female opera singers of Turkey, won the first prize at the 3rd European Voice Competition in 2010. Young soprano... Devamı >>

Bülent Evcil
Dünyaca ünlü flüt virtüözü Sir James Galway tarafýndan kuþaðýnýn en iyi flütçüsü olarak tanýmlanan Bülent Evcil; 1980 yýlýnda MSÜ Devlet Konservatuvarýnda baþladýðý flüt eðitimini Brüksel Kraliyet Konservatuvarý ve Heidelberg-Mannheim Müzik Yüksek... Devamı >>

Darko BrlekDarko Brlek
Klarinet virtüözü, Ljubljana Festivali Baþkaný ve Sanat Yönetmeni olan Darko Brlek, Ljubljana Müzik Akademisi'nden mezun olmuþ ve ardýndan Graz Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi'nde eðitimine devam etmiþtir. Ljubljana Üniversitesi Preseren... Devamı >>

Alison BalsomAlison Balsom
A highly acclaimed artist and one of music's great ambassadors, Alison Balsom was named Best Young British Performer at the 2006 Classical Brit Awards and was honoured with the Classic FM Listener's Award at the September 2006 Gramaphone Awards.... Devamı >>

 1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com