Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Batı Müziği Solistleri

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z |

Ahmet Baran
Kanun sanatçýsý Ahmet Baran 1983 yýlýnda Ankara'da doðdu. Müzik eðitimine sekiz yaþýnda TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu'nda Özgen Gürbüz, Cemile Uncu ve Vedat Kaptan Yurdakul gözetiminde baþladý. Kanun eðitimine ise on yedi yaþýnda Deniz Göktaþ... Devamı >>

Alexander MarkovAlexander Markov
Tüm dünyaca tanýnmýþ kemancý Alexander Markov en büyüleyici müzikçilerden birisi olarak alkýþlanmaktadýr. Menuhin O'nun için þunlarý yazmýþtýr: "Markov hiç þüphe yok ki en parlak ve müzikal kemancýlarýndan birisidir. Kesinlikle dünya... Devamı >>

Alexander Walker
Alexander Walker yakýn zaman da Royal Opera House'taki ilk çýkýþýný, Royal Ballet için "Fýndýkkýran" performanslarýný yöneterek gerçekleþtirmiþtir. Rus Devlet Senfoni Orkestrasý'na ikinci bir ziyaret; Dvorak Salonu'nda Prag Filarmonisi ile bir... Devamı >>

Alexandra SoummAlexandra Soumm
Moskova doðumlu Fransýz keman sanatçýsý Alexandra Soumm, keman çalmayý öðrenmeye henüz beþ yaþýndayken babasý ile birlikte baþladý ve ilk konserini iki yýl sonra verdi. Daha sonra Viyana'ya taþýndý ve ünlü pedagog Boris Kuschnir ile çalýþtý.... Devamı >>

Alina Komissarova
Keman virtüözü Alina Komissarova Müzisyen bir ailenin çocuðu olarak Zaporoje-Ukrayna'da doðdu. 1978'den 1989'a kadar Ukrayna Özel Müzik Koleji'nde Jaroslava Ryvniak'ýn sýnýfýnda öðrenimini sürdürdü. 9 yaþýndan itibaren orkestrada solist olarak... Devamı >>

Andy Miles
Klarinet virtüözü Andy Miles Almanya'da doðmuþ, klasik klarnet çalýþmalarýný Bremen ve Hannover'de yapmýþtýr. Hamburg Filarmoni Orkestrasý'na solo klarinetçi olarak kariyerine baþlayan Andy Miles, halen WDR Köln Radyo Orkestrasý solo... Devamı >>

Anna Sophie DauenhauerAnna Sophie Dauenhauer
1982 Almanya Keiserslautern doðumlu kemancý Karlsruhe de Prof. Ulf Hoelscher, Londra'da Prof. Yossi Zivoni, Münih'te Prof. Ingolf Turban ile keman çalýþmýþ, Yfrah Neaman, Ivry Gitlis, Bernhard Greenhause ve Mandelring Quartet'in ustalýk... Devamı >>

Anna WierzbickaAnna Wierzbicka
Polonya Gdonsk doðumlu olan Wierzbicka, Wrocow Üniversitesi Müzik Akademisi'nde Prof. Christian Elssner'in sýnýfýndan mezun olup halen Prof. Eva Blahova ile çalýþmaktadýr. Mayýs 2000'de Gdansk'da düzenlenen Uluslararasý uzmanlýk kursunda Penata... Devamı >>

Antonello PellegriniAntonello Pellegrini
Bir klarinet ustasý olan Antonello Pellegrini, müzik çalýþmalarýna 17 yaþýnda iken Maestro De Renzis rehberliðinde baþlamýþtýr. Pescara Müzik Konservatuvarý'ndan (Conservatoruim of Music of Pescara) yüksek akademik baþarý ile mezun olmuþtur ve... Devamı >>

Antonio Mascolo
1981 yýlýnda Ýtalya'nýn Napoli þehrinde doðan gitarist Antonio Mascolo, müzik eðitimine çok küçük yaþta baþladý. Daha sonra eðitimine usta gitarist Aniello Desiderio ile devam etti. 2001 yýlýnda, Benevento Müzik Konservatuarý'ndan birincilik ve... Devamı >>

Alison BalsomAlison Balsom
A highly acclaimed artist and one of music's great ambassadors, Alison Balsom was named Best Young British Performer at the 2006 Classical Brit Awards and was honoured with the Classic FM Listener's Award at the September 2006 Gramaphone Awards.... Devamı >>

Anastasia ChebotarevaAnastasia Chebotareva
Anastasia Chebotareva graduated from the Moscow Central Music School and then, in the class of Prof. I. Bochkova, from the Moscow Conservatory. She made her International debut at the age of seventeen as a laureate of the Paganini International... Devamı >>

Atilla AldemirAtilla Aldemir
Born in 1975, Atilla Aldemir graduated from the violin class of Prof. Çiðdem Ýyicil at Mimar Sinan University College of Music, in his native city of Istanbul, Turkey, in 1994. With a scholarship from the Dr. Nejat F. Eczacýbaþý Foundation, he went... Devamı >>

Ayse TaspinarAyse Taspinar
Pianist Ayse Taspinar has concertized worldwide, offering performances in New York, Washington D.C., Chicago, Toronto, Ottawa, Mexico City, Caracas, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santiago, Rome, Milano, Granada, Montreal, Bloomington, Ankara, and... Devamı >>

Orhan AhýskalOrhan Ahýskal
Violinist Orhan Ahýskal's performance career covers a wide array of styles and periods from authentic performances of Baroque and pre-Baroque music to avant-garde works of the 20th century. In addition to his wide repertoire, Ahýskal's warm stage... Devamı >>

 1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2022 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com