Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Murat Cangal

Solist Tanıtımı

Viyola virtüözü Murat Cangal Eskiþehir'de doðdu. 1981 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuvarýna girdi. 1988 yýlýnda Weikersheim'da (Almanya) düzenlenen gençlik orkestrasýna katýldý. 1989, 1990, 1991 yýllarýnda Akdeniz Gençler Orkestrasý sýnavlarýný kazanarak Avrupa turnelerine katýldý. Ayný yýl Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasý sýnavýný kazandý.

1992 yýlýnda Almanya'da Prof. Madeline Prager ile solo viyola ve oda müziði çalýþmalarý yaptý. 1995 yýlýnda SchIeswig-Holstein Festival Orkestrasýnýn sýnavýný kazanarak Herbert Blomstedt, Dmitrij Kitajenko ve Krzysztof Penderecki ile çalýþýp, Almanya, Hollanda ve Rusya'da konserlere katýldý. Hacettepe Universitesi Devlet K0nservatuvarý'nda master yaptý.

1992-2004 yýllan arasýnda Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasýnda birçok önemli eserde solo viyola görevi yaptý. 2004 yýlýnda Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn açmýþ olduðu sýnavý kazandý.

Halen bu kurumda viyola sanatçýsý olarak görevine devam eden sanatçý ayný zamanda Hacettepe Universitesi Devlet Konservatuvarý'nda öðretim görevlisidir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariReferans bilgisi: "Murat Cangal", 2015 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/347/Murat_Cangal.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com