Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Chen Halevi

Solist Tanıtımı

Zubin Mehta'nýn yönetimindeki Ýsrail Filarmoni Orkestrasý ile ilk sahne alýþý tam bir sansasyon yaratan klarinet virtüözü Chen Halevi hakkýnda Haaretz gazetesi, "Bu çocuk, sanatsal müzikaliteyle, muazzam bir çalma tekniðini muhteþem bir þekilde tek bir potada birleþtirme yeteneðiyle kutsanmýþ" diye yazýyordu.

O günden bugüne dek Halevi, ABD, Avrupa ve Japonya'da, aralarýnda Ýsrail Filarmoni, Tokyo Senfoni Orkestrasý, European Soloists, Heilbronn Oda Orkestrasý, Moskova Virtüozlarý, Kudüs Radyo Orkestrasý, MDR Filarmoni Leipzig, NDR Senfoni Orkestrasý Hamburg ve Alman Senfoni Orkestrasý'nýn da bulunduðu önemli orkestralarýn birçoðuyla sahne almýþtýr.

Ýsrail'deki Negev çölünde doðan Halevi, klarinet eðitimini ilk olarak Yitzchak Kazap ve Richard Lesser'den almýþ, ardýndan Mordechai Rechtman ve Chaim Taub ile oda müziði çalýþmýþtý.

Günümüzde resitaller, orkestra eþlikli konserler ve oda müziði çalýþmalarýný ayný baþarýyla yürüten dünyanýn önde gelen virtüoz klarinetçilerinden biri olarak tanýnan Chen Halevi, otantik dönemden kalma enstrümanlarla seslendirdiði erken dönemden, modern müziðin zorlu parçalarýna uzanan geniþ ve etkileyici repertuarýyla ünlüdür.

Oda müziðinin büyük bir tutkunu olan Chen Halevi, Pinchas Zuckerman ve Christoph Eschenbach'ýn yaný sýra aralarýnda Keller, Szymanowski, Fine Arts, Miro, Prazac ve St. Lawrence Dörtlüleri'nin de bulunduðu, tanýnmýþ yaylý çalgýlar dörtlüleriyle de birlikte birçok kez sahne almýþtýr.

Ayný zamanda uluslararasý modern müziðin usta bir yorumcusu olarak kabul edilen sanatçýnýn Berio, Kurtag, Lindberg, Jarrell ve Ferneyhough gibi bestecilerle olan yakýn baðlarý sayesinde onlarýn birçok eserini seslendirmiþtir.

Halevi bugünlerde, klarinetin 20. yüzyýldaki müzik tarihini anlatan bir antolojinin seslendirileceði büyük çaplý bir albüm projesi üzerinde çalýþmaktadýr ve bu albümünde, bugün klarnete bakýþ açýmýzý deðiþtiren solo, oda müziði, konçerto ve elektronik müzik eserlerinden seçmeler yer almaktadýr.

Verdiði yüksek lisans derslerinin de kariyerinde önemli bir önceliðe sahip olduðu Halevi, Almanya'daki Trossingen Müzik Okulu'nda Klarinet Profesörü olarak görev yapmaktadýr ve dünyanýn dört bir yanýnda da çeþitli zamanlarda ders vermektedir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Chen Halevi", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/176/Chen_Halevi.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com