Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Batı Müziği Solistleri

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z |

Orçun CivelekOrçun Civelek
1979 yýlýnda Ankara'da doðdu. Küçük yaþta babasý Bülent Civelek ile klarnet çalýþmalarýna baþladý. Ýlk konserini 8 yaþýnda CSO ile verdi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarýna girdi. Aykut Doðansoy ile klarnet ve oda müziði... Devamı >>

Pervin ÇakarPervin Çakar
Koloratür soprano Pervin Çakar 1981 yýlýnda doðdu. Ýlk müzik eðitimine 1995 yýlýnda Diyarbakýr Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Þan Ana Sanat Dalý'nda mezun oldu. 2003'de Ankara Gazi Üniversitesinde Oylun Erdayý eþliðinde okudu,... Devamı >>

Robert CohenRobert Cohen
12 yaþýnda Kraliyet Festival Salonundaki ilk çýkýþýnýn ardýndan, Robert Cohen 19 yaþýndayken kendisini müzikal çaðýnýn önüne yerleþtiren ve bir gümüþ plak kazandýrmýþ olan Elgar Viyolonsel konçertosu kaydý ile uluslararasý sahnelerde yer almaya... Devamı >>

<< Önceki  1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com