Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Batı Müziği Solistleri

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z |

Chen Halevi
Zubin Mehta'nýn yönetimindeki Ýsrail Filarmoni Orkestrasý ile ilk sahne alýþý tam bir sansasyon yaratan klarinet virtüözü Chen Halevi hakkýnda Haaretz gazetesi, "Bu çocuk, sanatsal müzikaliteyle, muazzam bir çalma tekniðini muhteþem bir þekilde... Devamı >>

Hakan GüngörHakan Güngör
1973 yýlýnda Ankara'da doðan kanun sanatçýsý Hakan Güngör ilk müzik eðitimini Ankara Radyosu'nda ud sanatçýsý olan babasý Ali Osman Güngör'den, ilk kanun derslerini de Özkan Kayhan'dan aldý. 1990 yýlýnda Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü'nü... Devamı >>

Hande DalkýlýçHande Dalkýlýç
Ankara'da doðan piyanist Hande Dalkýlýç ilk piyano derslerini Prof. Güherdal Karamanoðlu Çakýrsoy'dan aldý. 1989'da akademik müzik eðitimine Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi'nde baþladý. Üstün yeteneðini, erken yaþlarda... Devamı >>

Hande ÖzyürekHande Özyürek
15. Uluslararasý Müzik Yarýþmasý birincisi Hande Özyürek, on bir yaþýnda ilk keman derslerine baþladý. Mimar Sinan Üniversitesi'ne baðlý Devlet Konservatuvan'nda Prof. Çiðdem Ýyicil'den keman, Prof. Cengiz Tanç'tan kompozisyon dersleri aldý ve... Devamı >>

Hüseyin SermetHüseyin Sermet
1955 yýlýnda Ýstanbul'da doðan Hüseyin Sermet müzik çalýþmalarýna yedi yaþýnda baþlamýþtýr. 1965 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuarý'na giren sanatçý ünlü Türk müzikçileri ve bestecileri Ferhunde Erkin, Ulvi Cemal Erkin ve Ahmed Adnan Saygun... Devamı >>

Mario HossenMario Hossen
Mario Hossen, klasik yaklaþýma etkileyici performans stili ile fligran bir romantizm katarak ustaca iþleyen bir virtüözdür. Keman çalmaya Bulgaristan'da baþladý. Orkestra eþliðinde keman solisti olarak ilk kez sahneye çýktýðýnda sekiz yaþýndaydý.... Devamı >>

Mustafa Nuri Haybat
Piyanist Mustafa Nuri Haybat 1984 yýlýnda Edirne'de doðdu. 1995 yýlýnda girdiði Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na Olga Hasanova ile piyano çalýþmalarýna baþlayan Mustafa Nuri Haybat, 1997-98-99 yýllarýnda Rotary Kulübünün düzenlemiþ... Devamı >>

Chloe HanslipChloe Hanslip
At the age of 21, Chloë is already an established international artist of distinction. Her recent recording for Naxos of the John Adams Violin Concerto with the RPO under Leonard Slatkin entered the UK Classical Charts at number 2, and Philip... Devamı >>

 1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2020 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com