Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Anton Bruckner

Besteci Tanıtımı

Anton Bruckner

Anton Bruckner (d. 4 Eylül 1824 - ö. 11 Ekim 1896) Avusturyalý bir bestekardýr. Brucker'in ünü senfoniler, ayin müzikleri ve ilahiler üzerineydi. Senfonilerinin çoðu kez Avusturya-Almanya Romantizminin son dönemini temsil ettiðine inanýlmýþtýr. Bunun sebebi ahenkli dili, karmaþýk polifonisi ve uzunluðu yüzündendir.

Eserleri geniþ uzunluðu yüzünden özellikle Ýngilizce konuþulan ülkelerde kötülense de; Bruckner, yardýmcýlarý aracýlýðý ile eserlerinin bir kaç versiyonunu yapýyordu; bunlardan da hangisini beðendiðini ise seçemiyordu.

Bruckner'in biyografisi bir bestekar için oldukça deðiþiktir ve yorumcular hayatý ve müziði üzerine kesin bir bilgi sunmakta zorlanmýþlardýr. Bir çok anektod Bruckner'in tarýmsal bir yaþama alýþkýn olduðunu ve kozmopolit Viyana'ya uyum gösteremediðini söyler.

Ancak bunun yaný sýra, Bruckner'in müziði bu dönemin müziðindeki radikalizmi, ahenksizliði ve hazýrlýksýz ayarlamalarý gösteriyordu. Wagner ve Hugo Wolf gibi diðer radikal müzisyenlerin aksine, Bruckner diðer müzisyenlere karþý alçakgönüllü idi.

Bir çok müzisyen ve yazar Bruckner'in bu deðiþik hallerine karþý uyum gösterememiþ ve Bruckner'in müziðine karþý deðiþik tepkiler göstermiþlerdir. Günümüzde Bruckner saygý duyulmaya baþlanmýþtýr. Bundan öncesinde ise rakipleri onun hakkýnda "müziðin sarhoþu" veya "az piþmiþ dahi" gibi yakýþtýrmalar yapýyorlardý.

Kaynak: Vikipedi


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariAnton Bruckner'in Eserlerinden Bir Örnek


İlgili Yazılar


Çağdaşı 19.-20. Yüzyıl Bestecilerinden BazılarıReferans bilgisi: "Anton Bruckner", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/50/Anton_Bruckner.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com