Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Nikolay Rimski-Korsakov

Besteci Tanıtımı

Rimski-Korsakov St. Petersburg yakýnlarýndaki Novgorod'da 18 Mart 1844'de dünyaya gelmiþtir. 19. yy.'daki çoðu Rus besteci gibi besteciliðe amatör çalýþma olarak baþlamýþtýr, asýl mesleði donanmadadýr. En bilinen eseri Bin Bir Gece Masallarý'ndaki Þehrazat'ýn anlattýðý öykülere iliþkin olan Þehrazat adlý senfonik süitidir.

Piyano çalmayý genç yaþta öðrenmiþ olsa da, yeteneðini ve kulaðýnýn iyi olduðunu fark eden ailesi, bunun pek üzerinde durmadý. Çünkü Nikolay'ý, aðabeyi gibi ülke donanmasýnýn baþarýlý bir denizcisi olarak görmek istiyorlardý. Bunun üzerine Nikolay Rimski-Korsakov daha 12 yaþýnda St. Petersburg'daki donanma okuluna girdi.

Nikolay Rimski-Korsakov, o günden sonra müzikal çalýþmalarýna hýz verse de geçinebilmek için donanmadaki iþini de sürdürmüþ ve ancak 8 yýl sonra aktif iþinden ayrýlabilmiþtir.

Bestecinin müzikal alandaki çalýþmalarý, yalnýz yaratýcý iþleriyle sýnýrlý deðildir. 1871'de 27 yaþýndan baþlayarak yaþamýnýn sonuna kadar St. Petersburg Konservatuarý'nda profesörlük de yapmýþtýr.

Korsakov, donanmanýn pirinç çalgýlar grubunda on yýl çalýþmýþ, Müzik Okulu'nda yedi yýl müdürlük, Imperial Capella'da ise 10 yýl müdür yardýmcýlýðý yapmýþtýr. 1874-1907 tarihleri arasýnda St. Petersburg, Moskova, Kiev, Brüksel ve Paris'te çok sayýda senfonik konser yöneten besteci, 64 yaþýnda Loubensk'te yaþamýný yitirmiþtir.
İlginizi çekecek, öneririm:
Modest Musorgski, Bir Sergiden Tablolar


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariNikolay Rimski-Korsakov'un Eserlerinden Bir Örnek


İlgili Yazılar


Çağdaşı 19.-20. Yüzyıl Bestecilerinden BazılarıReferans bilgisi: "Nikolay Rimski-Korsakov", 2012 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/335/Nikolay_Rimski_Korsakov.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com