Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Ewald Donhoffer

Şef Tanıtımı

Ewald Donhoffer

Genç Avusturya'lý orkestra þefi Ewald Donhoffer 2007 yýlýnda eðitimini bitirir bitirmez "Viyana Senfoni Orkestrasý" þefi ve "Staatskapelle Dresden" müzik direktörü Fabio Luisi ile çalýþmaya baþladý. Ünlü "Theater an der Wien"de sergilenen W. A. Mozart'ýn "La Finta Semplice" operasýnda Luisi'nin asistaný olarak görev aldý ve "Viyana Senfoni Orkestrasý" ile saygýn bir baþlangýç yaptý.

Hemen bir kaç ay sonra Salzburg "Mozarteum" orkestrasýný yönetmesinin ardýndan orkestralardan gelecek sezonlar için davetler geldi. 2008 Kasým ayýnda "Staatskapelle Dresden" ile Mozart'ýn komik operasý "Sihirli Flüt" ve "Theatre Erfurt" ile Weill'in "Mahagonny" eserlerini yönetti. Avusturya ve yurt dýþýndaki önemli senfoni ve opera orkestralarý ile çeþitli konser ve opera temsillerini yönetmek üzere davet edildi.

Ýbrahim Yazýcý ve Fazýl Say ile beraber çalýþtýðý "Viyana Konservatuvarý"nda orkestra þefliði bölümü öðretmeni ve "Viyana Konservatuvarý Orkestrasý" yardýmcý þefidir. "Viyana Konservatuvarý"nda Georg Mark ile çalýþmalarýný sürdürdüðü sýrada "Viyana Radyo Senfoni Orkestrasý", "Bratislava Senfoni Orkestrasý", "Capella Istropolitana" ve "Viyana Mozart Orkestrasý"ný yönetti. "Theater an der Wien"deki çeþitli eserlerde Bertrand de Billy, Fabio Luisi ve Sean Edwards'la çalýþmýþ, ayrýca "Baden Sinfonietta"da Thomas Roesner'in yardýmcý þefi olarak görev almýþtýr. "Wiener Konzerthaus"ta ilk kez 2003 yýlýnda, "Wiener Musikverein" altýn salonunda ilk kez 2006 yýlýnda sahneye çýktý.

Klavsen, org ve þan çalýþmalarýnýn yanýsýra eski müzik alanýndaki derin bilgi birikimi onun "Viyana Müzik Üniversitesi"nde Handel'in "Ariodente" ve "Giuglio Cesare" operalarý gibi çeþitli barok eserleri sahneye koymasýna imkân saðladý.

"Wiener Konzerthaus"da "Wiener Singakademie" ile yaptýðý çalýþmalarýn yanýsýra Viyana ve çevresindeki çeþitli korolar ile orkestralarda þef veya yardýmcý þef olarak görev aldý ve Daniel Barenboim, Bertrand de Billy ve Yakov Kreizberg'in þeflikte ustalýk sýnýflarýna katýldý.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Ewald Donhoffer", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/85/Ewald_Donhoffer.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com