Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Ferdinand David

Besteci Tanıtımı

Ferdinand David

Ferdinand David (1810-1873) Hamburg'da doðmuþ, 1823 ve 1824 yýllarýnda Louis Spohr ile Moritz Hauptmann'ýn öðrencisi olarak kompozisyon çalýþmýþ, ve Berlin Königstädtischen sahnesinde 1826'da kemancý olarak çalýþmaya baþlamýþtýr.

Adý genellikle Felix Mendelssohn ile birlikte anýlan Ferdinand David">Ferdinand David, 1835'te Leipzig'in Gewandhaus Orchestra'sýnda Mendelssohn'un konzermeister'ý olmuþ ve kýsa sürede Mendelssohn ile yakýn arkadaþlýk kurmuþtur. Bu iki sanatçý düzenli bir þekilde birlikte oda müziði çalýþmalarý yapmýþlardýr. Sanatçý kemancý, besteci ve þef olarak gerçekleþtirdiði çalýþmalarýn yanýsýra ayný zamanda saygý duyulan bir pedagog olarak da tanýnmaktaydý.

Öðrencileri arasýnda Wasielewski, Wilhelmj ve bunlarýn hepsinin üzerinde Mendelssohn'un önerisi ile öðrencisi olan Joseph Joachim bulunmaktadýr. David, Alman müzik yaþamýnda dikkate deðer önemde bir figürdür.

Ýlk performanslarýný Clara Schumann ile birlikte vermiþ ve Schumann'ýn la minör sonatýnýn da içinde bulunduðu bir dizi önemli eser seslendirmiþtir. Sanatçý Mendelssohn'un keman konçertosunun elde ettiði baþarýda da önemli bir rol üstlenmiþtir.

1837 yýlýndan baþlayarak bu eserlerin ilk seslendiriliþ tarihi olan 1845 yýlýna dek David, Mendelssohn'un yol göstericiliðini yapmýþ ve doðal olarak da bu eseri ilk yorumlayan sanatçý olmuþtur.

Ýyi bilinen Trombon Konçertosu'na ek olarak, David'in iki senfonisi, beþ keman konçertosu, bir operasý (Hans Wacht, 1852), üç keman, bir viyola ve iki çello için bir yaylý sextet'i, ve bir dizi lied'leri, Alman lirik þarkýlar vardýr.

Ferdinand David'in keman metodu hâlâ yaygýn bir biçimde kullanýlmaktadýr.

Ýlker Fýçýcýlar


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariFerdinand David'in Eserlerinden Bir Örnek


İlgili Yazılar


Çağdaşı 19.-20. Yüzyıl Bestecilerinden BazılarıReferans bilgisi: "Ferdinand David", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/121/Ferdinand_David.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com