Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Mario Hossen

Solist Tanıtımı

Mario Hossen

Mario Hossen, klasik yaklaþýma etkileyici performans stili ile fligran bir romantizm katarak ustaca iþleyen bir virtüözdür. Keman çalmaya Bulgaristan'da baþladý. Orkestra eþliðinde keman solisti olarak ilk kez sahneye çýktýðýnda sekiz yaþýndaydý. Seçkin sanatçýlar ve Frischenschlager (Viyana), Gerard Poulet (Paris) gibi müzik pedagoglarý ile ortak çalýþmalarý müzik kariyerine önemli bir ivme kazandýrdý.

Hossen, uluslararasý üne sahip bir keman sanatçýsýdýr. Ýngiliz Oda Orkestrasý, Bruckner Linz Orkestrasý, Kraliyet Filarmoni Orkestrasý, Nord West Deutsche Rundfunk, Çaykovski Senfoni Orkestrasý, Orkestra da Kamera de La Scala di Milano, Sofya Radyo Senfoni Orkestrasý, Capella Istropolitana, Charlotte Filarmoni Orkestrasý, Orquesta Sinfonica del Estado de Mexico, Prag Radyo Senfoni Orkestrasý, Ankara Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý, Sofya Filarmoni Orkestrasý, Baltýk Filarmoni ve Budapeþte Filarmoni de dahil olmak üzere, çeþitli orkestralar eþliðinde konserler verdi.

Sanatçýnýn performanslarý ABD (Carnegie Hall), Avusturya (Viyana Konzerthaus, Brucknerhaus Linz), Ýtalya, Fransa (Paris Salle Gaveau), Ýsviçre (Victoria Hall, Cenevre Tonhalle Zürich), Ýspanya, Letonya, Türkiye, Arnavutluk (UNESCO), Meksika, Macaristan, Slovenya, Çin, Hýrvatistan, Rusya, Sýrbistan, ve Japonya'da bir alkýþ tufaný ile karþýlandý. Hossen, herkesçe tanýnan Adrian Oetiker, Philippe Bernold, Jean Bernard Pommier, Gerard Causse, Dong Suk Kang, Imants Resnis, Felix Carasco, Milena Mollova, Vladimir Fedossejev, Lior Schambadal, Hansjörg Schellenberger gibi isimlerle birlikte sahne ve stüdyo kayýt çalýþmalarý gerçekleþtirmektedir.

Kendi neslinin sanatçýlarý arasýnda en büyüleyici Paganini yorumcularýndan biridir. Vermiþ olduðu 6 Paganini konseri ve 24 Capricci konseri hem eleþtirmenler hem de seyirciler tarafýndan büyük beðeniyle karþýlanmýþtýr. Ünlü keman sanatçýsý uluslararasý birçok ödülün de sahibidir.

Orpheus Akademisi Orkestrasý'nýn kurucusu olan Hossen, halen Uluslararasý Orpheus Müzik Akademisi'nin (Sofya'daki Yeni Bulgar Üniversitesi tarafýndan Viyana, Basel, Madrid, Milano ve Paris akademileri ile iþbirliði içinde oluþturulan) sanat yönetmeni olarak görev yapmaktadýr. Ayný zamanda, Sofya'daki Yeni Bulgar Üniversitesi ve Madrid'deki Escuela Superior de Musica Reina Sofîa'da doçent doktor olarak hizmet vermektedir.Hossen,Viyana'daki dünyanýn önde gelen enstrüman teli üreticisi Thomastik Infeld firmasýnýn ürünlerini kullanmaktadýr.

Avusturya Ulusal Bankasý tarafýndan kendisine verilen 1749 "GB Guadagnini" kemanýný çalmaktadýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Mario Hossen", 2012 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/315/Mario_Hossen.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com