Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Charles Camille Saint-Saens

Besteci Tanıtımı

Charles Camille Saint-Saens

Charles Camille Saint-Saens (d. 9 Ekim 1835, Fransa, Paris - ö. 16 Aralýk 1921, Cezayir), Fransýz besteci ve icracýdýr. En bilinen eserleri olan Hayvanlar Karnavalý, Macabre Dansý, Samson ile Delilah, Havanaise, Introduction and Rondo capriccioso, ve 3. Senfonisi (Org Senfonisi) isimli eserleri ile tanýnan Fransýz bestecinin, çok küçük yaþta yeteneði kendini belli etmiþtir.

1846'da Paris'te resital vermiþ, 1848'de Paris Konservatuvarý'na kabul edilmiþtir. Burada Benoist'le org, Halevy ile kompozisyon çalýþmýþtýr. 1853-1877 yýllarý arasýnda orgcu olarak görev yapmýþtýr. 1861-65 arasýnda ders vermiþtir. 1871'de Société Nationale de Musique'in kurucu üyelerinden biri olmuþtur.

Bir dizi senfonik þiirin ardýndan kendisine büyük ün saðlayan 5 piyano konçertosu yazdý. 1868'de tamamladýðý ilk operasý Samson ile Delilah, Ýngiltere'ye ilk gidiþinde, Franz Liszt'in organizasyonu ile sahnelendi. Bundan sonra Saint-Saëns ömrü boyunca Lizst'e minnettarlýk duymuþ, en iyi eserlerinden biri olan 3.Senfonisi'ni Lizst'e ithaf etmiþtir.

1902'de VII. Edward'ýn taç giyme töreni için bir marþ yazmýþtýr. Seyehati seven bir kiþiliktir ve Cezayir'in kültüründen çok etkilenmiþtir. Son dönem eserleri bu kültürden izler taþýr.
İlginizi çekecek, öneririm:
Fazýl Say, Mezopotamya Senfonisi Op. 38


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariCharles Camille Saint-Saens'in Eserlerinden Bir Örnek


İlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Charles Camille Saint-Saens", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/75/Charles_Camille_Saint_Saens.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com