Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Hugo Emil Alfven

Besteci Tanıtımı

Ýsveç'li besteci, þef ve keman virtüözü Hugo Emil Alfvén (1872–1960) Stockholm'de doðdu ve müzik eðitimini buradaki Müzik Konservatuvarýnda 1887-1891 yýllarý arasýnda Lars Zetterquist'ten ve Johan Lindegren'den aldý. Hayatýný Stockholm Kraliyet Operasý kadrosunda keman virtüözü görevi ile kazanmýþtýr.

Alfven çaðdaþý Wilhelm Stenhammar ile birlikte o dönem Ýsveç'inin en önemli bestecisi sayýlýyordu. Orkestrasyonu týpký Richard Georg Strauss gibi usta iþi ve renklidir. Besteci beþ senfoni önemli miktarda orkestral, koral, vokal çalýþmalar, bale müzikleri ve oda müziði eserleri yazmýþtýr.

Alfvén kendi ülkesi dýþýnda "Birinci Ýsveç Rapsodisi", "Midsommarvaka" gibi eserleri ile bilinmektedir. Bunlardan ve beþ senfonisinden baþka, ülkesinin kültüründen kaynaðýný alan þan eserleri ve piyano müzikleri, þef olarak yönettiði "Orphei Drängar" erkekler korosu için yazdýðý eserler de dikkat çekmektedir.

Besteciliði ile orkestra ve koro þefliðini de 1960'taki ölümüne dek uzun yýllar sürdürmüþtür.
İlginizi çekecek, öneririm:
Aleksandr Borodin, Senfoni No. 2 Si minör

Ýlker Fýçýcýlar


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariHugo Emil Alfven'in Eserlerinden Bir Örnek


İlgili Yazılar


Çağdaşı 19.-20. Yüzyıl Bestecilerinden BazılarıReferans bilgisi: "Hugo Emil Alfven", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/100/Hugo_Emil_Alfven.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com