Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Valfrido Ferrari

Solist Tanıtımı

Valfrido Ferrari

Valfrido Ferrari müzik kariyerine Ýsviçre'de baþlamýþtý. Küçük yaþtan itibaren yeteneði halk tarafýndan büyük beðeni topladý. Anavatanýna dönerek Angelo Schirinzi'nin piyano sýnýfýndan en yüksek notlar ve takdir belgesi ile mezun olduktan sonra Michele Marvulli'nin öðrencisi olarak yüksek lisansýný tamamladý. Nino Rota tarafýndan da takdir gören Ferrari, Bari'deki Niccolo Piccinni Konservatuvarý'nda Piyano ana sanat dalý baþkaný olarak görevine baþlamýþtýr.

Daha sonra yurt içi ve yurt dýþýnda bir çok ustalýk sýnýfý vermiþtir. Bunlarýn arasýnda Pescara Müzik Akademisi'ndeki piyano düolarý için mükemmelleþtirme kurslarý, sanat yönetmeni ve piyano doçentliði, koro þefliði, Antonio Vivaldi Akademisi'nde þefliðe baþlangýç dersleri bulunmaktadýr. Þancýlar için düzenli olarak repertuar geliþtirme kurslarý vermektedir. Bir çok ünlü müzisyenle ikili, üçlü, dörtlü ve beþli oda müziði konserleri vermiþtir.

Gianna Valente ile yurt içi ve yurt dýþýnda Mozart, Clementi, Debussy, Beethoven, Ravel ve Brahms'ýn iki piyano eserlerini seslendirmiþlerdir. Donato Renzetti'nin yönlendirmesiyle son yýllarda kariyerini orkestra þefliðine yönlendirmiþtir.

Taranto, Alessandria, Belgrado, Casagrende, Franz Liszt ve daha bir çok Ýtalya ve yurt dýþý ödülün sahibi olmuþ ve radyo televizyon kaydýnda bulunmuþtur. Ýsviçre, Yugoslavya, Romanya, Avusturya, Fransa, Almanya, Güney Kore, Ýrlanda gibi ülkelerde önemli orkestralarla konserler vermiþtir.

Çeþitli orkestralara orkestra þefi veya solist-orkestra þefi olarak davet edilen Ferrari; Bari Senfoni Orkestrasý, Napoli'deki Rai Senfoni Orkestrasý, Lecce Senfoni Orkestrasý, Belgrad Senfoni Orkestrasý, Romanya'daki Timisoara Senfoni Orkestrasý ve daha bir çok prestijli orkestra þefinin yönetimindeki orkestralarla konserler vermiþtir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Valfrido Ferrari", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/137/Valfrido_Ferrari.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com