Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Oscar Lorenzo Fernandez

Besteci Tanıtımı

Oscar Lorenzo Fernandez

Oscar Lorenzo Fernandez 4 Kasým 1897 tarihinde Brezilya'nýn Rio de Janerio þehrinde doðdu. Anne ve babasý Ýspanyol olan Fernandez, çok genç yaþta (18) Rainha Mavra Operasý'ný besteledi. 1917 yýlýnda, Francisco Braga, Henrique Oswald Frederico Nascimento gibi ustalarla teori, kontrpuan ve füg çalýþmaya baþladýðý, Ulusal Music Enstitüsüne girdi.

Fernandez'in eserleri üç döneme ayrýlýr. 1922'ye kadar olan Birinci dönemde, Fransýz empresyonizminin etkisi ve çift tonluluk görülmektedir. 1922'den 1938'e kadar olan ikinci dönem, eserlerinin en verimli dönemi olarak nitelendirilir.

Eserlerinde folklorik temalarýn kullanýlmasýyla, beyaz, siyah ve yerli etniklerin varlýðýný deðerlendiren güçlü bir ulusalcýlýk hakimdir. Imbapara senfonik þiirinin baþlangýcýyla, büyük besteci olarak halk tarafýndan tanýnmasý yine bu ikinci dönemde olmuþtur. Mato Grosso'da, Roquete Pinto tarafýndan kaydedilmiþ olan gerçek Amerikan yerli temalarýný kullanarak (özellikle vurmalý çalgýlarda) büyük bir zenginlik elde etmiþtir.

1930 yýlýnda ise önemli eseri Reisado do Pastoreio'ya kendini adamýþtýr. Bu eseri oluþturan üç bölümden biri olan Batuque en ünlü parçadýr ve diðerleri ile birlikte Toscanini ve Bernstein tarafýndan yorumlanmýþtýr.
İlginizi çekecek, öneririm:
Modest Musorgski, Bir Sergiden Tablolar

Nejat Baþeðmezler


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Çağdaşı 20.-21. Yüzyıl Bestecilerinden BazılarıReferans bilgisi: "Oscar Lorenzo Fernandez", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/44/Oscar_Lorenzo_Fernandez.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com