Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Wojciech Rodek

Şef Tanıtımı

1977 Polonya, Brzeg doðumlu Wojciech Rodek, piyano çalýþmalarýna sekiz yaþýnda baþladý. 2003 yýlýnda Marek Pijarowski'nin öðrencisi olarak Wroclaw Müzik Akademisi Þeflik Bölümü'nden mezun oldu. 2007 yýlýnda ayný akademiden doktora derecesi aldý.

2002 yýlýnda Bialystok'ta düzenlenen IIl. "Witold Lutoslawski" Þeflik Yarýþmasý'nda ikincilik ödülü kazandý. 2005'te Varþova Ulusal Filarmoni'nin yardýmcý þefi oldu. Gdansk, Poznan, Krakow, Lodz, Wroclaw ve Bydgoszcz Filarmoni Orkestralarýnýn yaný sýra Varþova Ulusal Filarmoni Orkestrasý, Varþova Senfoni, Polonya Orkestrasý, luventus Senfoni, Lviv Filarmoni Orkestrasý gibi orkestralarla çalýþan Wojciech Rodek, Rafal Blechacz, Ingolf Wunder, Michael Vaiman, Alexandre Dubach, Gavriel Lipkind, Valentina Igoshina, Lukas Geniusas, Johannes Moser gibi birçok ünlü sanatçýyla konserler verdi.

Wojciech Rodek, Lublin Filarmoni Orkestrasrnýn Sanat Yönetmeni, Gliwice Müzik Tiyatrosu'nun Müzik Direktörü ve Bydgoszcz Pomeranian Filarmoni Orkestrasfnýn Yardýmcý Þefidir.

Þef Wojciech Rodek, besteci Henryk Wieniawski'nin de doðup büyüdüðü þehir olan Polonya Lublin'de bulunan Henryk Wieniawski Lublin Filarmoni Orkestrasý'nýn Müzik Direktörlüðünü yapmaktadýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariReferans bilgisi: "Wojciech Rodek", 2015 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/346/Wojciech_Rodek.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com