Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Alexandra Soumm

Solist Tanıtımı

Alexandra Soumm

Moskova doðumlu Fransýz keman sanatçýsý Alexandra Soumm, keman çalmayý öðrenmeye henüz beþ yaþýndayken babasý ile birlikte baþladý ve ilk konserini iki yýl sonra verdi. Daha sonra Viyana'ya taþýndý ve ünlü pedagog Boris Kuschnir ile çalýþtý. Ardýndan, 2004'te Eurovision Yarýþmasý'ný kazandý.

Yakýn zamana kadar birlikte çalýþtýðý orkestralar arasýnda Los Angeles Filarmoni, Londra Filarmoni, Paris Orkestrasý, Ýsrail Filarmoni, Danimarka Ulusal Senfoni, Zürih Oda Orkestrasý, Toulouse Ulusal Orkestrasý, NHK Senfoni, Tokyo Metropolitan Senfoni, Tokyo Senfoni ve Helsinki Filarmoni Orkestrasý bulunmaktadýr. Sanatçý, Herbert Blomstedt, Rafael Frühbeck de Burgos, Neeme Jarvi, Lionel Bringuier, Edward Gardner, Alexander Shelley, Leonard Slatkin, Thomas Sondergard ve Osmo Vanska gibi seçkin þeflerle çalýþmýþtýr.

Alexandra Soumm, konçerto repertuarýnýn yaný sýra oda müziði ile de yakýndan ilgilenen bir müzisyendir. Bir oda müziði sanatçýsý olarak Louvre Oditoryumu (Paris), Beaux Güzel Sanatlar Sarayý (Brüksel) ve Wigmore Salonu (Londra) gibi önemli salonlarda resitaller vermiþtir. Ayný zamanda Londra Þehir Festivali, Deauville, Radyo-Fransa, MDR Musiksommer, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Verbier, Sommets Musicaux de Gstaad ve Varna Festivali gibi uluslararasý festivallerde sahne almýþtýr.

Sanatçý, 10 yýldan beri Ýsviçre Uluslararasý Seiji Ozawa Akademisi'nin projelerinde yer almaktadýr. Alexandra Soumm, sýklýkla ikinci keman konçertosunu kendisine adayan besteci Christoph Ehrenfellner ile çalýþmaktadýr.

Sanatçý, Amerika, Venezuela, Brezilya, Japonya ve Ýsrail’de master class dersleri vermektedir. Alexandra Soumm, "ex-Kavakos" olarak da bilinen, 1785 yýlý Giovanni Baptista Guadagnini yapýmý bir keman çalmaktadýr.

Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn 9 Ekim 2015 tarihindeki sezon açýlýþ konserinde yer alan Alexandra Soumm, Ludwig van Beethoven'ýn Re Majör op.61 Keman Konçertosu'nu seslendirmiþtir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariReferans bilgisi: "Alexandra Soumm", 2015 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/349/Alexandra_Soumm.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com