Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Joaquin Rodrigo

Besteci Tanıtımı

Joaquín Rodrigo Vidre, özellikle Gitar Konçertosu'yla tanýnan 1901 Ýspanya doðumlu klasik müzik bestecisi ve piyano virtüözüdür.

Erken bir yaþta kör olmasýna raðmen, büyük baþarýlar kazanmýþ olan Joaquin Rodrigo'nun klasik gitar çalýþmalarý sayesinde ünlü besteciler arasýnda özel bir yeri vardýr. Rodrigo'nun Gitar Konçertosu olarak da bilinen Concierto de Aranjuez, isimli repertuvarý Ýspanyol müzik ve gitar konçertolarý arasýnda en önemlisidir. Aranjuez, eski Ýspanyol krallarýnýn eðlence saraylarýna verilen isimdir, Rodrigo da konçertosunun genel yapýsý içinde bu eðlencelerin tasvirini hayal etmiþtir.

Valencia, Sagunto'da doðan ve difteriye yakalandýðý üç yaþýnda görme yetisini kaybeden Rodrigo, sekiz yaþýnda solfej, piyano ve keman eðitimine baþlamýþtýr. On altý yaþýnda armoni ve kompozisyon dersleri almýþtýr. Ve, tahmin edilenin aksine, gitar repertuarlarý için evrensel bir müzik aleti olarak saygýnlýk kazanmýþ olan Ýspanyol gitarlarýný hiçbir zaman çok iyi çalamamýþtýr.

Besteci, 1983'te Ýspanya'nýn en büyük beste ödülü Premio Nacional de Música'yý kazanmýþtýr.

Joaquin Rodrigo'nun gitar konçertantlarý arasýnda þunlar yer alýr:

* Concierto de Aranjuez (1939)
* Fantasía para un gentilhombre (1954)
* Ýki gitar için Concierto madrigal (1966)
* Dört gitar için Concierto Andaluz (1967)
* Concierto para una fiesta (1982)
* Rincones de España (1990)
İlginizi çekecek, öneririm:
Joaquin Rodrigo, Gitar Konçertosu


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariJoaquin Rodrigo'nun Eserlerinden Bir Örnek


İlgili Yazılar


Çağdaşı 20.-21. Yüzyıl Bestecilerinden BazılarıReferans bilgisi: "Joaquin Rodrigo", 2012 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/336/Joaquin_Rodrigo.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com