Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Renaud Dejardin

Solist Tanıtımı

Renaud Dejardin

Viyolonselist ve orkestra þefi Renaud Déjardin kariyerinin her iki yönünü en yüksek seviyede sürdürmektedir. Orkestra provalarýný yönetmesi ve solist olarak konserlere ve oda müziði konserlerine katýlmasý birbirini takip eden büyük rahatlýkla sürdürdüðü faaliyetlerdir.

Paris Konservatuarý orkestra þefi birinci ödülü, Leipzig Bach Yarýþmasý ikinci ödülü veya Rostropovitch Yarýþmasý beþinci ödülü olsun, tüm dünyada da çalsa, onun için önemli olan «birlikte çalmanýn» mutluluðudur. Senfonik müziðe olan tutkusu onu 13 yaþýndan itibaren Marek Janowski, Bernard Haitink, Colin Davis ve Carlo Maria Giulini yönetiminde çalmasýný saðlar. Bu karþýlaþmalar onu daha sonraki müzik seçimlerini etkileyecektir.

Oda müziði aþýðý olarak Renaud Déjardin piyanist Marta Godeny ile viyolonsel ve piyano repertuarýnýn birçok eserini kaydetmiþtir ve David Grimal, Renaud Capuçon, Vahan Mardirossian, François Salque veya Delphine Bardin ile birçok festivallere katýlmýþtýr.

Renaud Déjardin müzik eðitimini (doðduðu þehir) Strasburg, Paris Konservatuvarlarý'nda, daha sonra piyano ve kompozisyon eðitimini aldýðý ABD Stony Brook Üniversitesi'nde tamamlar. Viyolonsel için öðretmenleri, Mihaly Temesvari, Jean Deplace, Philippe Müller ve Timothy Eddy olmuþtur. 20 yaþýnda iken birçok prestijli uluslararasý yarýþma ödüllerini kazanýr: 1996 Helsinki Paulo Yarýþmasý Jüri özel ödülü; 1997 Rostropovith Yarýþmasý özel mansiyonu.

On andan itibaren Louvre ve Midis Musicaux du Châtelet gibi önemli konser dizilerinde çalar. Antibes Genç Solistleri, Cannes MIDEM, Toulouse Jacobins Festivallerine katýlýr, New York Carnegie Hall'de ve Radyo için çalar. 2000'de Adami ve 2002'de «Classica» dergisi tarafindan klasik yetenek keþfi (révélation classique) olarak seçilir.

Müzisyenliðinin olgunlaþmasýný tercih etmesi ile kendini birkaç yýl daha eðitimine adar. Piyano, yazý ve beste ile ilgili çalýþmalarý dýþýnda, Orkestrasyon ve analiz birinci ödüllerini kazanýr. Tüm bu çalýþmalarý onu orkestra yönetimine sevk eder. Paris Konservatuvarý orkestra þefliði yüksek sýnýfýna kabul edilip, hocasý Zsolt Nagy sýnýfýný birincilikle bitiren Renaud Déjardin Haziran 2007'deki ilk yönetiminde Orkestra Þefi Birinci ödülünü kazanýr.

Þef olarak ilk anlaþmalarý film müzikleri kayýtlarý ile ilgilidir. 2006'da Ircam'in Agora Festivali kapsamýnda Ensemble Court-Circuit'yi yönetir, Fransýz Gençler Orkestrasýnýn turneleri esnasýnda Jean-Claude Casadesus'nün asistanlýðýný üstlenir ve Paris Mogador Tiyatrosu'nda Matthew Bourne'un Swan Lake gösterisinde yardýmcý orkestra þefi görevini yerine getirir. 2007 ve 2008 Auvergne Oda Orkestrasý ve Israel Contemporary Players tarafýndan davet edilir.

Renaud Déjardin Groupe Banque Populaire Vakfý ödülüne sahiptir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Renaud Dejardin", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/97/Renaud_Dejardin.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com