Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Zerin Rasul

Solist Tanıtımı

Piyanist Zerin Rasul Özbekistan'da doðdu. Müzik eðitimine 6 yaþýnda Taþkent Devlet Konservatuvarýna baðlý, üstün yetenekli çocuklarýn kabul edildiði
Özel Müzik Okulunda baþladý. Bu okulu 1982'de birincilik derecesiyle bitirdi.

Henüz 10 yaþýndayken Taþkent Devlet Filarmoni Orkestrasý ile ve Fergana þehri Senfoni Orkestrasý ile konserler verdi.

1982–1987 Taþkent Devlet Konservatuvarýnda Özbekistan Devlet Sanatçýsý Profesör A. Gekkelmann ile çalýþtý. 1985'te Özbekistan Cumhuriyeti Piyano Yarýþmasýnda üçüncülük, 1986’de Özbekistan Cumhuriyeti Oda Müziði Yarýþmasýnda ikincilik ödülü kazandý.

1986’de Sovyetler Birliðinde Sankt-Petersburg Sanat Akademisinde düzenlenmiþ olan Güzel Sanatlarý ve Müzik dallarýný kapsayan yarýþmaya katýlarak ikincilik ödülünü kazandý.

1987'de Konservatuvarý Yüksek Þeref Derecesiyle bitirdi. Doktorasýný Moskova Devlet Konservatuvarýnda ünlü Rus piyanisti, Rusya Devlet Sanatçýsý Profesör M. Voskressenski sýnýfýnda tamamladý.

1990'da Taþkent Devlet Konservatuvarýnda Piyano bölümünde öðretim üyesi olarak ve Yaylý Sazlar bölümünde korrepetitor olarak görev aldý.

Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Ýspanya, Türkiye gibi ülkelerde resitaller verdi. Özbekistan Televizyon ve Radyo kayýtlarý yaptý. Çeþitli uluslararasý yarýþmalara katýldý. Barselona’da düzenlenen Maria Canals yarýþmasýnda sertifika aldý.

Zerin Rasul Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesinde öðretim üyesi olarak çalýþýyor. Oda müziði konserleri ve solo resitaller vermektedir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariReferans bilgisi: "Zerin Rasul", 2012 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/339/Zerin_Rasul.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com