Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Naira Abrahamyan

Solist Tanıtımı

Naira Abrahamyan

Soprano Naira Abrahamyan, 1972'de Erivan'da doðmuþtur. 1979-1985 yýllarýndaki öðrencilik yýllarýnda Erivan'daki müzik okulunun derslerine devam etti.
1990'da girdiði Erivan Komitas Konservatuvarý'ndan hem Opera sanatçýsý hem de Müzik Eðitmenliði diplomasý aldý.

Erivan Konservatuvarý'nda yüksek lisans eðitimini tamamladý, iki yýl sonra solist þarkýcý diplomasýný üstün derece ile almaya hak kazandý.

1994'te Komitas 125 Þarký Yarýþmasý'nda ilk ödülünü kazandý ve bir yýl sonra daimi solist olarak Erivan Ulusal Operasý'na katýldý.

1996'da Ermenistan Cumhuriyeti'nin Belcanto Yarýþmasý'nda birinci oldu ve "Haykanuþ Danielyan" ödülünü kazandý. Daha sonra Þam, Halep, Umman ve Beyrut'ta bir dizi konser verdi.

1997'de Erivan Konservatuvarý'nda þan hocasý olarak çalýþmaya baþladý. Ayný yýl Léoncavallo'nun "Pagliacci" eserindeki Nedda, Erivan Ulusal Operasýnda ilk rolü oldu. Bunu, Aïda (Aïda/Verdi), Léonora (Il Trovatore/Verdi), Desdemona (Otello/Verdi), Santuzza (Cavalleria Rusticana/Mascagni), Nedda (Pagliacci/Leoncavallo), Gece Kraliçesi (Sihirli Flüt/Mozart), Norma (Norma/Bellini), Mimi (La Bohème/Puccini) gibi pek çok operadaki baþrolleri izledi.

1998 yýlýnda Julliard School'da katýldýðý bir ustalýk kursu ardýndan, 1999'da New York'ta bir resital verdi. Ayný yýl Anouch Operasý'na katýlmak ve orada bir konser vermek için Los Angeles'a döndü.

2000'de, Sicilya'daki Musicastello Festivali'ne katýldý. 2001'de Marsilya'da bir dizi konser gerçekleþtirdi, CNIPAC'da bir dönem oyunculuk yaptý.

2002'de Marsilya, Avignon ve Besançon Operalarýnda konserler verdi. Sanatçý Nice Operasý'nda Wagner'in "Die Walküre", Almanya'da, Halle Operasý'nda Léoncavallo'nun "Pagliacci" operalarýnda rol aldý.

2005'te Verdi'nin "La Traviata" eserindeki Violetta rolünü Çin'de seslendirdi. 2006 yýlýnda Almanya Halle'de bir Alban Berg konseri verdi, ayný salonda Maurice Ravel'in Þehrazad'ýný yorumladý.

2007'de Marsilya'da Toursky Tiyatrosu'nda Michael Londsda ile birlikte, anlatýcý rolüyle "Ermenistan bana anlatsaydý", Ile de France Ulusal Operasý'yla, Paris'te Garbis Aprikyan'ýn "David Sassoun'un Doðuþu", Almanya'da Berlioz'un "Yaz Geceleri" ve Verdi'nin "Requiem"i konserlerini verdi.

Ile de France Ulusal Orkestrasý'yla Strauss ve Mozart'ýn eserlerinden oluþan sekiz konserlik bir dizi gerçekleþtirdi.

Naïra Abrahamyan, Monique Baudouin Sanat Ajansý tarafýndan temsil edilmektedir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Naira Abrahamyan", 2010 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/230/Naira_Abrahamyan.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com