Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Mustafa Nuri Haybat

Solist Tanıtımı

Piyanist Mustafa Nuri Haybat 1984 yýlýnda Edirne'de doðdu. 1995 yýlýnda girdiði Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na Olga Hasanova ile piyano çalýþmalarýna baþlayan Mustafa Nuri Haybat, 1997-98-99 yýllarýnda Rotary Kulübünün düzenlemiþ olduðu bir çok yarýþmalarda dereceler aldý.

2001 yýlýnda Moskova'da düzenlenen 7. Uluslar arasý Genç Solistler Festivali'nde Moskova Devlet Senfoni Orkestrasý eþliðinde Rachmaninoff 2. Piyano Konçertosu'nu Dmitri Orlov yönetiminde Çaykovski Konser Salonu'nda seslendirdi.

2002 yýlýnda Eskiþehir'de düzenlenen Ulusal Piyano Yarýþmasýnda ikincilik, Sofya' da Pipkov Uluslararasý Genç Müzisyenler Yarýþmasý'nda birincilik, Ýstanbul Kültür Üniversitesi' nde düzenlenen Sedat - Güzin Gürel Piyano Yarýþmasý'nda üçüncülük ödülleri kazandý.

2003'de Ýstanbul'da düzenlenen Gençlik Festivali kapsamýnda Cemal Reþit Rey Konser Salonunda ve 2004 yýlýnda Ýþ-Sanat "Parlayan Yýldýzlar" dizisi kapsamýnda solo ve oda müziði konserleri verdi. Bu zaman içerisinde Boris Bloch, Judith Ulu, Milena Mollova, Rolf Plagge, Hüseyin Sermet gibi isimlerle çalýþtý.

2005 yýlýnda Ýþ-Sanat'ta düzenlenen "Sekiz Piyanist Ýki piyano Etrafýnda" isimli konserde Hüseyin Sermet, Gülsin Onay, Muhiddin D. Demiriz, Emre Elivar, Toros Can, Özgür Aydýn, Ýris Þentürkler ile ayný sahnede yer aldý.

Haybat, 2005 yýlýnda Prof. Vasif Ali Hasanov sýnýfýndan birincilikle mezun oldu. Ayný yýlýn aralýk ayýnda Vladimir Altschuler yönetimindeki Ýstanbul Devlet Senfoni Orkestrasý eþliðinde Süleyman Alnýtemiz Piyano Konçertosu'nun dünya promiyerini yaptý.

2006 yýlýnýn mayýs ayýnda Hüseyin Sermet'in sekiz el ve vurmalý sazlar için yazmýþ olduðu "Heykeller" adlý eserinin dünya promiyerini, Ýþ-Sanat'ta bir çok ünlü ismin de yer aldýðý sahnede icra etti.

Haybat çalýþmalarýna Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda Prof. Hülya Tarcan'ýn master sýnýfýnda devam etmekte olup, halen solo ve oda müziði konserleri vermektedir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Mustafa Nuri Haybat", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/172/Mustafa_Nuri_Haybat.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com