Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Batı Müziği Solistleri

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z |

Jiri BartaJiri Barta
Genç kuþaðýn en önde gelen viyolonselcilerinden biri olan Jiri Barta, Prag'da Josef Chuchro, Köln'de Boris Pergamenschikow ve Los Angeles'ta Eleonore Schoenfeld'den eðitim almýþtýr. Master öðrenimini Heinrich Schiff ve Andre Navara ile... Devamı >>

Sanem BerkalpSanem Berkalp
1971 yýlýnda Ankara'da doðdu. 1982-83 öðretim yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarý Piyano Bölümüne kabul edilerek, Prof. Kamuran Gündemir'in öðrencisi oldu. Lisans devresinde de Prof. Ulvi Yücelen ile oda müziði... Devamı >>

Sharon BezalySharon Bezaly
The Times'ýn "Tanrýnýn flüte bir armaðaný" dediði flüt solisti Sharon Bezaly, Almanya'da 2002'de saygýn Klassik Echo tarafýndan "Yýlýn Enstrümantalisti" ve 2003'te de Cannes Klasik Ödülleri'nde "Yýlýn Genç Sanatçýsý"... Devamı >>

Ýdil Biret
Türkiye'nin "harika çocuðu" piyanist Ýdil Biret'in müziðe olan ilgisi 2 yaþýnda baþladý. 5 yaþýna geldiðinde olaðandýþý müzik yeteneði, "absolut" kulaðý ve duyduðu her parçayý anýnda ve eksiksiz olarak piyanoya aktarabilme yeteneði ile Türk... Devamı >>

<< Önceki  1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2022 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com