Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Ahmet Baran

Solist Tanıtımı

Kanun sanatçýsý Ahmet Baran 1983 yýlýnda Ankara'da doðdu. Müzik eðitimine sekiz yaþýnda TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu'nda Özgen Gürbüz, Cemile Uncu ve Vedat Kaptan Yurdakul gözetiminde baþladý. Kanun eðitimine ise on yedi yaþýnda Deniz Göktaþ ile baþladý.

Henüz on sekiz yaþýnda, altý aylýk icracýlýk deneyimine sahipken senfoni orkestralarýyla çalýþýp, Turgay Erdener'in müziklerini tanýma þansý buldu.

Kanun icrasýnda diðer tekniklerin yaný sýra özellikle "On Parmak" için geliþtirdiði kendine özgü bir teknik üzerine çalýþmalarýný sürdürmekte, temelde Türk Musikisi enstrümaný olan sazýnýn bütün imkanlarýný deðerlendirerek bakýþ açýsýný dünya müziklerine doðru geniþletme gayretindedir.

Bu baðlamda Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasý, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasý, Antalya Devlet Senfoni Orkestrasý, Devlet Opera ve Baleleri gibi ülkemizin seçkin orkestralarý ve þefleri ite birlikte konserler veren Baran, Senfoni Orkestralarýnýn en genç solist kanunisidir.

Deðiþik gruplar ve sanatçýlarla, ABD, Almanya, Ýtalya, Fransa, Hollanda, Belçika, Bulgaristan, Suriye, Çin Halk Cumhuriyeti gibi çeþitli ülkelerde ve ülkemizde birçok festival ve konsere katýlýp, çeþitli albüm çalýþmalarýna imza atmýþtýr.

Bir ayaðý New York'da olmak üzere 16. Uluslararasý Akbank Caz Festivalinde Süleyman Erguner ve Wadada Leo Smith ile birlikte kapanýþ konserini veren sanatçý, 2004 yýlýndan beri TRT ve Kültür Bakanlýðý Devlet Korolarý bünyesinde radyo emisyonlarý, televizyon programlarý ve periyodik konserler vererek asli görevini sürdürmektedir.

Genç icracý Eskiþehir Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Bölümü mezunudur.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Ahmet Baran", 2011 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/256/Ahmet_Baran.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com