Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Burcu Uyar

Solist Tanıtımı

Burcu Uyar

Soprano Burcu Uyar 15 Þubat 1978 tarihinde Sivas'ta doðdu. Türkiye'nin en baþarýlý genç kuþak kadýn opera solistlerinden olan Burcu Uyar, 2010 yýlýnda üçüncüsü yapýlan Avrupa Þan Yarýþmasý'nda birinci seçilmiþtir.

Genç soprano Burcu Uyar, ayrýca Almanya'nýn Mannheim kentinde 7 Ekim 2006 tarihinde gerçekleþtirilen Avrupa Þan Yarýþmasý'nda (European Opera Singing Competition DEBUT 2006) seslendirdiði Massene'nin 'Manon', Donizetti'nin 'Lucia' operalarýndan aryalar ile seçiciler kurulundan tam puan alarak Avrupa birincisi seçilmiþtir. Yarýþmada ikinciliði Rus koloratür soprano Olga Peretyatko, üçüncülüðü ise Güney Koreli bariton Tae-Joong Yang elde etmiþtir.

Genç kuþaðýn en baþarýlý opera sanatçýlarý arasýnda gösterilen Burcu Uyar, 2006 yýlýnýn Aðustos ayýnda Ýstanbul'da yapýlan 4. Leyla Gencer Þan Yarýþmasý'nda da üçüncü olmuþtu.

1996 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarý Opera bölümüne giren Burcu Uyar, Ýzmir Devlet Operasý'nda Offenbach'ýn Les Contes d'Hoffmann (Olympia), Ankara Devlet Operasý'nda Don Carlos (Voce dal Cielo) operalarýnda söyledi.

2002 yýlýnda Olympia rolü ile As. Li. Co. yarýþmasýný kazanan sanatçý, Ýtalya'da Brescia, Cremona, Como ve Pavia operalarýnda bu rolü seslendirdi. 2003 yýlýnda Uluslararasý Ýstanbul Müzik Festivali'nde Fazýl Say'ýn Metin Altýok Oratoryosu'nu yorumlayan ve 2004 yýlýnda Cnipal Opera Akademisi'ne kabul edilen Uyar, Paris'te Schola Cantarum orkestrasý ile konserler verdi. ALDECA yarýþmasýnda birinci oldu.

Avrupa'nýn "Mezzo" adlý klasik müzik televizyon kanalýnca en deðerli "koloratür soprano"lar arasýnda gösterildi.

Avignon ve Marsilya operalarýnda resitaller, Daniel Tosi yönetiminde konserler veren, Marsilya Opera Orkestrasý ile festivallere katýlan ve Perpignan Festivali açýlýþýnda bir resital veren Burcu Uyar'ýn seslendirdiði yapýtlar arasýnda; Beethoven'ýn 9. Senfonisi, Marsilya Operasý'nda Donizetti'nin Maria Stuarda (Anna) operasý, Mozart'ýn Sihirli Flüt (Gece Kraliçesi) operasý bulunuyor.

Andante klasik müzik dergisinin öncülüðünde düzenlenen "Donizetti Klasik Müzik Ödülleri 2011"de Yýlýn kadýn opera yorumcusu seçilen koloratür soprano Burcu Uyar, 6 Aðustos 2011'de, 8. Bodrum Gümüþlük Klasik Müzik Festivalinde de þef Ýbrahim Yazýcý ile birlikte yer almýþtýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Burcu Uyar", 2011 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/259/Burcu_Uyar.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com