Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Modest Musorgski, Bir Sergiden Tablolar

Eser Açıklaması

Modest Musorgski, mimar ve ressam olan arkadaþý Victor Hartmann'ýn resimlerinin sergileniþinde bulunur.

Dostunun resimlerini kendi anlatým olanaklarýyla, seslerle yeniden çizer. 1874 yýlýnda piyano için yazýlmýþ olan yapýt, pek çok besteci tarafýndan orkestra için yeniden düzenlenmiþtir. Bunlar arasýnda Maurice Ravel'in düzenlemesi yapýtýn piyano için yazýlmýþ olduðunu unutturacak derecede baþarý kazanmýþtýr.

Eser, sergide gezinen besteciyi simgeleyen bir Promenad ile baþlar. Ayný simge yapýt boyunca yeni renkler içinde beþ kez tekrarlanýr.


Resimler ve,

Bölümler

1. Büyüklerde acýma duygusu uyandýran, aksak adým sesleriyle çocuklarý tedirgin eden bir cüce.

2. Ortaçaða özgü eski bir þato önünde duran ozan, hüzün dolu bir halk þarkýsý söylemektedir.

3. Paris'in Tuileries Bahçesinde oynayan çocuklar.

4. Polonya'ya özgü bir öküz arabasý «Bydlo» ile gelmekte olan köylüler yaklaþýrlar... uzaklaþýrlar.

5. Civcivlerin kabuklarý içinde balesi.

6. Varlýklý ve yoksul iki yahudinin tartýþmasý. Birincinin adý varlýklý; Þemoil Altýndað, durmadan sýzlanan ikincininkiyse sadece Þmüil...

7. «Limoges» pazaryerinde kadýnlarýn þamatasý.

8. Yaþamýn çeþitli aydýnlýk sahnelerinden sonra birden «Yeraltý Mezarlarý'nda» ölümün soðuk, ürpertici havasýný duyarýz. Besteci bu parçada kendi deyimiyle «Ölülerle ölü dilinde konuþmaktadýr».

9. Karanlýk gecenin sessizliðini bozan bir saat sesiyle büyücü kadýn Baba-Yaga kuþ ayaklarý üzerinde doðrulur.

10. Kiyef'in büyük kapýsýndan geçen halk ve rahipler...
İlginizi çekecek, öneririm:
Ulvi Cemal Erkin, Köçekçe Dans Suiti

Ayhan Erman


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili YazılarSevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "Modest Musorgski, Bir Sergiden Tablolar", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/39/Modest_Musorgski_Bir_Sergiden_Tablolar.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com