Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Joaquin Rodrigo

Composer Introduction

Joaquín Rodrigo Vidre, özellikle Gitar Konçertosu'yla tanýnan 1901 Ýspanya doðumlu klasik müzik bestecisi ve piyano virtüözüdür.

Erken bir yaþta kör olmasýna raðmen, büyük baþarýlar kazanmýþ olan Joaquin Rodrigo'nun klasik gitar çalýþmalarý sayesinde ünlü besteciler arasýnda özel bir yeri vardýr. Rodrigo'nun Gitar Konçertosu olarak da bilinen Concierto de Aranjuez, isimli repertuvarý Ýspanyol müzik ve gitar konçertolarý arasýnda en önemlisidir. Aranjuez, eski Ýspanyol krallarýnýn eðlence saraylarýna verilen isimdir, Rodrigo da konçertosunun genel yapýsý içinde bu eðlencelerin tasvirini hayal etmiþtir.

Valencia, Sagunto'da doðan ve difteriye yakalandýðý üç yaþýnda görme yetisini kaybeden Rodrigo, sekiz yaþýnda solfej, piyano ve keman eðitimine baþlamýþtýr. On altý yaþýnda armoni ve kompozisyon dersleri almýþtýr. Ve, tahmin edilenin aksine, gitar repertuarlarý için evrensel bir müzik aleti olarak saygýnlýk kazanmýþ olan Ýspanyol gitarlarýný hiçbir zaman çok iyi çalamamýþtýr.

Besteci, 1983'te Ýspanya'nýn en büyük beste ödülü Premio Nacional de Música'yý kazanmýþtýr.

Joaquin Rodrigo'nun gitar konçertantlarý arasýnda þunlar yer alýr:

* Concierto de Aranjuez (1939)
* Fantasía para un gentilhombre (1954)
* Ýki gitar için Concierto madrigal (1966)
* Dört gitar için Concierto Andaluz (1967)
* Concierto para una fiesta (1982)
* Rincones de España (1990)
I suggest, you'll like this:
Joaquin Rodrigo, Gitar Konçertosu


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariExample Work by Joaquin Rodrigo


Related Interesting Articles


Some of the Contemporary 20.-21. Century ComposersReference info: "Joaquin Rodrigo", 2012 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/336/Joaquin_Rodrigo.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com