Klasik Müzik Notlarý   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 

Ses Aralýklarý
Piyano tuĂľ frekanslarĂ˝na göre ses aralĂ˝klarĂ˝: Soprano: C4 - C6 (261,626 - 1046,5 Hz) Mezzo-Soprano: A3 - A5 (220 - 880 Hz) Kontralto (Alto): F3 - F5 (174,6 - 698,456 Hz) Tenor: C3 - C5 (130,813 - 523,251 Hz) Bariton: G2 - G4 (97,998 -... More >>

Franz Joseph HaydnFranz Joseph Haydn
(1732-1809) Klasik dönemin ĂĽnlĂĽ AvusturyalĂ˝ Bestecisi. Hem Mozart'Ă˝ hem Beethoven'Ă˝ etkilemiĂľtir. Baba Haydn olarak bilinir. En çok senfoni tĂĽrĂĽndeki eserleriyle tanĂ˝nĂ˝r; bu tĂĽrde 104 eser vermiĂľtir. YaĂľamĂ˝ 31 Mart 1732'de Avusturya'nĂ˝n... More >>

Klasik MĂĽzik Konser AdabĂ˝
Klasik mĂĽzik konserlerinin en keyifli yanĂ˝ rahat rahat çekirdeĂ°imizi çitlerken sahnedeki eĂ°lenceyi arkadaĂľlarĂ˝mĂ˝za Twitter ile tweetleyebilmektir. Ýþte bu gibi konser görgĂĽ kurallarĂ˝nĂ˝ aĂľaĂ°Ă˝ya derledim ki bilmediĂ°imiz için utanĂ˝p mahcup duruma... More >>

Onur ĂženlerOnur Ăženler
1984'te Ankara'da doĂ°du. 7 yaþýnda Kemal EroĂ°lu ile piyano çalýþmaya baĂľladĂ˝. 9 yaþýnda Hacettepe Ăśniversitesi Devlet KonservatuvarĂ˝ YaylĂ˝ çalgĂ˝lar Viyolonsel ana sanat dalĂ˝nda yarĂ˝ zamanlĂ˝ olarak okumaya baĂľladĂ˝. ÇalýþmalarĂ˝na ÇaĂ°layan Ăśnal ile... More >>

Antonin DvorakAntonin Dvorak
AntonĂ­n Dvořák (TĂĽrkçe okunuĂľu; Antonin Dvorjak) (d. 8 EylĂĽl 1841 – ö. 1 MayĂ˝s 1904). Çek, geç romantik dönem, klasik batĂ˝ mĂĽziĂ°i bestecisidir. Bohemya'da 1841’de bir kasabĂ˝n oĂ°lu olarak dĂĽnyaya geldi. Bedřich Smetena'nĂ˝n... More >>

Samuel Barber, Yaylýlar için AdagioSamuel Barber, Yaylýlar için Adagio
"YaylĂ˝lar için Adagio" AmerikalĂ˝ besteci Samuel Barber'Ă˝n kendi ilk yaylĂ˝ çalgĂ˝lar kuartetinden yaylĂ˝ sazlar orkestrasĂ˝ için dĂĽzenlenmiĂľ bir eserdir. Ortaya Çýkýþý Barber'Ă˝n "YaylĂ˝lar için Adagio"'su 1936'da bestelediĂ°i String... More >>

Ludwig van Beethoven, Egmont UvertĂĽr Op. 84Ludwig van Beethoven, Egmont UvertĂĽr Op. 84
Beethoven'Ă˝n bir yĂ˝l içinde tamamladýðý ve ilk seslendiriliĂľi 24 MayĂ˝s 1810'da yapĂ˝lan Egmont mĂĽziĂ°i, bir uvertĂĽr ve dokuz parçadan oluĂľur. UvertĂĽr bir senfonik Ăľiir gibi dramĂ˝n bĂĽtĂĽn konusunu canlandĂ˝rdýðý için Goethe'nin trajedyasĂ˝nĂ˝... More >>

Richard Georg Strauss, Korno Konçertosu No. 1 Op. 11 (TrV 117) Mi Bemol MajorRichard Georg Strauss, Korno Konçertosu No. 1 Op. 11 (TrV 117) E flat Major
Richard Georg Strauss'un babasĂ˝ Franz Joseph Strauss (1822-1905) MĂĽnih Opera OrkestrasĂ˝'nĂ˝n birinci kornocusuydu. Bu çalgĂ˝ için, bir de konçerto olmak ĂĽzere pek çok eser bestelemiĂľ, Mozart'tan o gĂĽne (Weber'in konçertosu dýþýnda) konçerto... More >>

Samuel BarberSamuel Barber
AmerikalĂ˝ besteci Samuel Barber (d. 1910 - 1981) mĂĽzikte Yeni Romantizm akĂ˝mĂ˝nĂ˝n önemli bir öncĂĽsĂĽdĂĽr. Hislerle örĂĽlmĂĽĂľ mĂĽziĂ°i gĂĽcĂĽnĂĽ 19. yy. mĂĽzik geleneĂ°inin bĂĽyĂĽk gĂĽcĂĽnden alĂ˝r. BazĂ˝ çalýþmalarĂ˝ önemli ölçüde popĂĽlarite kazanmýþ olup... More >>

Fazýl Say, Keman Konçertosu, "Harem'de 1001 Gece" (2007-2008)Fazýl Say, Violin Konçertosu, "Harem'de 1001 Gece" (2007-2008)
FazĂ˝l Say'Ă˝n "Harem'de 1001 Gece" baĂľlĂ˝klĂ˝ keman konçertosu, Ăťsviçre'de Luzern Senfoni OrkestrasĂ˝'nĂ˝n sipariĂľi ĂĽzerine 2008 yĂ˝lĂ˝ baĂľlarĂ˝nda tamamlanmýþtĂ˝r. Bestecinin ilk keman konçertosu olan bu eserde Say, ĂĽlkesinin geleneksel mĂĽzik... More >>

 1  2  3  4  5  Next >>

Classical Music composers, Classical Music radio stations online, Classical Music songs & Classical Music notes.

ÇYDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  © 2009-2020 Klasik Notlarý | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com