Klasik Müzik Notlarý   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 

Ses Aralýklarý
Piyano tuĂľ frekanslarĂ˝na göre ses aralĂ˝klarĂ˝: Soprano: C4 - C6 (261,626 - 1046,5 Hz) Mezzo-Soprano: A3 - A5 (220 - 880 Hz) Kontralto (Alto): F3 - F5 (174,6 - 698,456 Hz) Tenor: C3 - C5 (130,813 - 523,251 Hz) Bariton: G2 - G4 (97,998 -... More >>

Antonin Dvorak, Viyolonsel Konçertosu Op. 104 Si MinorAntonin Dvorak, Cello Konçertosu Op. 104 B Minor
Ăťlk yorumu: 1896, Londra. Antonin Dvorak'Ă˝n ilk viyolonsel konçertosu gençlik denemesi olup, 1865'te yazĂ˝lmýþtĂ˝r. Amerika'da bestelenen ve çaĂ°Ă˝n ĂĽnlĂĽ Çek viyolonselcisi HanuĂľ Vihan'a adanan "Si minör" konçerto ise ilkinden otuz yĂ˝l sonra... More >>

Edward Elgar
Sir Edward William Elgar, çoĂ°u eseri Ăťngiliz ve uluslararasĂ˝ klasik mĂĽzik konserleri repertuvarĂ˝na girmiĂľ olan 1857 doĂ°umlu Ăťngiliz bir bestecidir. En bilinen eserleri arasĂ˝nda Enigma ÇeĂľitlemeleri, keman ve viyolonsel için konçertolarĂ˝ ve iki de... More >>

Ferhat Ali GökselFerhat Ali Göksel
1979 yĂ˝lĂ˝nda Ankara Devlet KonservatuvarĂ˝ Klarnet SanatdalĂ˝'nda eĂ°itimine baĂľladĂ˝, 1987'de lisans diplomasĂ˝nĂ˝ aldĂ˝. 1995 yĂ˝lĂ˝nda aynĂ˝ okulun yĂĽksek lisans programĂ˝na baĂľlayĂ˝p 1998'de mezun oldu. 1982 yĂ˝lĂ˝nda Sofya'da yapĂ˝lan II. UluslararasĂ˝... More >>

Ludwig van Beethoven, Coriolan UvertĂĽrĂĽ Op. 62Ludwig van Beethoven, Coriolan UvertĂĽrĂĽ Op. 62
Ăťlk yorumu: 1808, Viyana. Ludwig van Beethoven'Ă˝n en verimli çaĂ°Ă˝ndan bir diĂ°er ĂĽrĂĽndĂĽr bu uvertĂĽr. Shakespeare'in aynĂ˝ adlĂ˝ trajedisi için yazĂ˝ldýðý sanĂ˝lĂ˝rsa da AvusturyalĂ˝ oyun yazarĂ˝ Heinrich Joseph von Collin'in aynĂ˝ adlĂ˝ oyunu için... More >>

Wolfgang Amadeus Mozart, Senfoni No. 40 KV 550 Sol minörWolfgang Amadeus Mozart, Symphony No. 40 KV 550 G minör
1788 yĂ˝lĂ˝ Wolfgang Amadeus Mozart için kötĂĽ baĂľlamýþtĂ˝r: Viyana'da MayĂ˝s ayĂ˝ndaki Don Giovanni operasĂ˝nĂ˝n baĂľarĂ˝sĂ˝z yorumunu 29 Haziran'da küçük kĂ˝zĂ˝nĂ˝n ölĂĽmĂĽ izler. ParasĂ˝zlĂ˝ktan kent dýþýndaki Wahringer sokaĂ°Ă˝nda oturan besteci, mason... More >>

Mustafa Nuri Haybat
Piyanist Mustafa Nuri Haybat 1984 yĂ˝lĂ˝nda Edirne'de doĂ°du. 1995 yĂ˝lĂ˝nda girdiĂ°i Trakya Ăśniversitesi Devlet KonservatuvarĂ˝'na Olga Hasanova ile piyano çalýþmalarĂ˝na baĂľlayan Mustafa Nuri Haybat, 1997-98-99 yĂ˝llarĂ˝nda Rotary KulĂĽbĂĽnĂĽn dĂĽzenlemiĂľ... More >>

Ludwig van Beethoven, Egmont UvertĂĽr Op. 84Ludwig van Beethoven, Egmont UvertĂĽr Op. 84
Beethoven'Ă˝n bir yĂ˝l içinde tamamladýðý ve ilk seslendiriliĂľi 24 MayĂ˝s 1810'da yapĂ˝lan Egmont mĂĽziĂ°i, bir uvertĂĽr ve dokuz parçadan oluĂľur. UvertĂĽr bir senfonik Ăľiir gibi dramĂ˝n bĂĽtĂĽn konusunu canlandĂ˝rdýðý için Goethe'nin trajedyasĂ˝nĂ˝... More >>

Ulvi Cemal Erkin, Keman KonçertosuUlvi Cemal Erkin, Violin Konçertosu
Ulvi Cemal Erkin, keman konçertosunu 1946'da bestelemeye baĂľlamýþ ve ertesi yĂ˝lĂ˝n baĂľlarĂ˝nda bitirmiĂľtir. Eser ilk defa 1947 Viyana MĂĽzik Festivali'nde seslendirilecekti. Fakat solo keman partisini çalacak olan Ăťtalyan kemancĂ˝ Pina... More >>

Ahmet Baran
Kanun sanatçýsĂ˝ Ahmet Baran 1983 yĂ˝lĂ˝nda Ankara'da doĂ°du. MĂĽzik eĂ°itimine sekiz yaþýnda TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu'nda Ă–zgen GĂĽrbĂĽz, Cemile Uncu ve Vedat Kaptan Yurdakul gözetiminde baĂľladĂ˝. Kanun eĂ°itimine ise on yedi yaþýnda Deniz GöktaĂľ... More >>

 1  2  3  4  5  Next >>

Classical Music composers, Classical Music radio stations online, Classical Music songs & Classical Music notes.

ÇYDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  © 2009-2021 Klasik Notlarý | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com