Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Antonio Mascolo

Solist Tanıtımı

1981 yýlýnda Ýtalya'nýn Napoli þehrinde doðan gitarist Antonio Mascolo, müzik eðitimine çok küçük yaþta baþladý. Daha sonra eðitimine usta gitarist Aniello Desiderio ile devam etti. 2001 yýlýnda, Benevento Müzik Konservatuarý'ndan birincilik ve "Cum Laude" özel mansiyon ödülleri ile mezun oldu. 2002 yýlýnda ise okulu tarafýndan "yýlýn en baþarýlý mezunu" olarak seçildi.

Konser programý klasik, tango ve kendi bestelerinden oluþan sanatçý, yüksek bir teknik kapasiteye sahiptir. Bugüne kadar Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'da bir çok festivale davet edilmiþ ve çok sayýda konserler vererek seyircilerden büyük beðeni toplamýþtýr.

Bunlardan en önemlisi, David Russell ve eþi tarafýndan her yýl Ýtalya'da düzenlenen "David and Maria Russell Right Profit" gitar festivalidir.

2002 yýlýnda davet edildiði Uluslararasý Mantova Gitar Festivali'nde verdiði konser ünlü virtüöz Alirio Diaz tarafýndan hayranlýkla karþýlanmýþ ve övgüler almýþtýr.

Konserlerin yanýsýra 1992-2000 yýllarý arasý çeþitli yarýþmalarda birincilik ödülüne layýk görülmüþtür.

Tamamý kendi parçalarýndan oluþan ilk albümü "Dune", ünlü Ýtalyan klasik müzik dergisi olan "GuitArt" tarafýndan 2009 yýlýnda yayýmlandý. Los Romeros Gitar Quartet'in deðerli üyelerinden Angel Romero bu albümü dinlemiþ ve çok beðenmiþtir. Ve kendisinin özel isteði üzerine albümdeki bir beste Romero'ya ithaf edilmiþtir.

Film müzikleri de besteleyen usta gitarist Antonio Mascolo, son olarak "Altýn Palmiye" Ödüllü ünlü yönetmen Marco Tullio Giordana'nýn "Vahþi Kan" isimli son filminin müzikleri için kayýt yapmýþtýr. Halen kariyerine solist olarak devam etmekte ve ayný zaman da oda müziði ve caz gruplarýyla sahne almaktadýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Antonio Mascolo", 2011 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/263/Antonio_Mascolo.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com