Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Samuel Barber

Composer Introduction

Samuel Barber

Amerikalý besteci Samuel Barber (d. 1910 - 1981) müzikte Yeni Romantizm akýmýnýn önemli bir öncüsüdür. Hislerle örülmüþ müziði gücünü 19. yy. müzik geleneðinin büyük gücünden alýr.

Bazý çalýþmalarý önemli ölçüde popülarite kazanmýþ olup bunlardan en önemli ikisi kaygýsýz bir Uvertür olan The School for Scandal (Skandal Okulu) (1932) ve aðýtsal yapýtý Yaylýlar için Adagio'dur (Adagio for Strings, 1936).

1940 yýlý sonrasý çalýþmalarý daha çok modern armoni ve puantaja dayalý olsa da, baþarýlý opera çalýþmasý Vanessa (1952) yüksek derecede duygusal anlamla yüklü olmasýyla anýlmaktadýr.

Adagio for Strings, Bernand Pomerance'ýn insanlýk onuru temalý Fil Adam (The Elephant Man) adlý tiyatro oyununun David Lynch sinema uyarlamasýnda etkileyici final müziði olarak da kullanýlmýþtýr.

Adagio for Strings'in dijital bir sürümü 1986 Akademi Ödülü sahibi Oliver Stone filmi Platoon'da da ana tema olarak kullanýlmýþtýr.
I suggest, you'll like this:
Samuel Barber, Yaylýlar için Adagio

Reference: Vikipedi


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariExample Work by Samuel Barber


Related Interesting Articles


Some of the Contemporary 20.-21. Century ComposersReference info: "Samuel Barber", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/52/Samuel_Barber.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com