Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Astor Piazzolla

Composer Introduction

Astor Piazzolla

Astor Pantaleón Piazzolla, Arjantin'li bandoneoncu, Tango Nuevo'nun kurucusu. 11 Mart 1921'de Buenos Aires'e 400 km. uzaklýkta Atlantik sahilinde bir sayfiye yeri olan Mar del Plata'da doðdu, 4 Temmuz 1992'de Buenos Aires'te öldü.

Ýki yaþýndayken ailesi New York'a yerleþti, 1937'ye kadar ABD'de yaþadý. Annesi terzi, babasý berberdi. Mahalle arkadaþý Rocky Marciano daha sonra dünya aðýr sýklet boks þampiyonu olacak, bir grup arkadaþý Kaliforniya'da Alcadraz'da, bir kýsmý New York'ta Sing-Sing'de oturmak zorunda (!) kalacaktý. Ama o kendini müziðiyle kurtardý.

10 yaþýndayken tango orkestralarýnýn önemli çalgýsý bandoneonu ustaca çalýþýyla ün kazandý, 1934'te tango þarkýcýlarýnýn kralý sayýlan Carlos Gardel ile çalmaya baþladý. Piazzolla bestelediði oda müzikleri, senfoniler, bale müzikleri ve tangolarýnda kendine özgü stiline her zaman sadýk kaldý.

1954'te eðitim için bursla Paris'e gitti, ünlü Fransýz eðitmen Nadia Boulanger'den ders aldý ve Gerry Mulligan ile de orada tanýþtý. Bir yýl sonra Arjantin'e döndü, tangoyu monotonluktan kurtarmak için bir sekizli kurdu ve kendi tango stilini kabul ettirmeyi baþardý. O günlerin en ünlü iki tango topluluðu için 200'den fazla parça düzenledi ve Buenos Aires Üniversitesi'nde konser veren ilk tango müzisyeni oldu.

Kýsa zaman sonra tiyatro topluluklarý, film ve plak þirketlerinden beste sipariþleri almaya baþladý. Paris Opera Orkestrasý Yaylý Çalgýlar Topluluðu ve La Scala Opera Orkestrasý müzisyenleriyle konserler verdi, 100'den fazla kayýt yaptý. Dünyanýn en ünlü senfoni orkestralarý onun bandoneon konçertolarýný yorumladý.


Albümleri

* Adiós Nonino (1960)
* Tiempo Nuevo (1962)
* La Guardia Vieja (1966)
* ION Studios (1968)
* María de Buenos Aires (1968)
* Roma (1972)
* Libertango (1974)
* Reunión Cumbre (Summit) (1974) Gerry Mulligan ile birlikte
* With Amelita Baltar (1974)
* Buenos Aires (1976)
* Il Pleut Sur Santiago (1976)
* Suite Punta del Este (1982)
* Concierto de Nácar (1983)
* SWF Rundfunkorchester (1983)
* Live in Wien Vol.1 (1984)
* Enrico IV (1984)
* Green Studio (1984)
* Teatro Nazionale di Milano (1984)
* El exilio de Gardel (soundtrack, 1985)
* Tango: Zero Hour (1986)
* The New Tango (1987) Gary Burton ile birlikte
* Sur (1988)
* La camorra (1989)
* Hommage a Liege: Concierto para bandoneón y guitarra/Historia del Tango (1988) Liège Philharmonic Orchestra ile Leo Brouwer yönetiminde.
* Bandoneón sinfónico (1990)
* The Rough Dancer and the Cyclical Night (Tango apasionado) (1991)
* Five Tango Sensations (1991) Kronos Quartet ile birlikte
* Original Tangos from Argentina (1992)
* The Central Park Concert 1987 (1994)

Reference: Vikipedi


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariExample Work by Astor Piazzolla


Related Interesting Articles


Some of the Contemporary 20.-21. Century ComposersReference info: "Astor Piazzolla", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/29/Astor_Piazzolla.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2020 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com