Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Batı Müziği Solistleri

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z |

Anna Sophie DauenhauerAnna Sophie Dauenhauer
1982 Almanya Keiserslautern doðumlu kemancý Karlsruhe de Prof. Ulf Hoelscher, Londra'da Prof. Yossi Zivoni, Münih'te Prof. Ingolf Turban ile keman çalýþmýþ, Yfrah Neaman, Ivry Gitlis, Bernhard Greenhause ve Mandelring Quartet'in ustalýk... Devamı >>

Anna WierzbickaAnna Wierzbicka
Polonya Gdonsk doðumlu olan Wierzbicka, Wrocow Üniversitesi Müzik Akademisi'nde Prof. Christian Elssner'in sýnýfýndan mezun olup halen Prof. Eva Blahova ile çalýþmaktadýr. Mayýs 2000'de Gdansk'da düzenlenen Uluslararasý uzmanlýk kursunda Penata... Devamı >>

Antonello PellegriniAntonello Pellegrini
Bir klarinet ustasý olan Antonello Pellegrini, müzik çalýþmalarýna 17 yaþýnda iken Maestro De Renzis rehberliðinde baþlamýþtýr. Pescara Müzik Konservatuvarý'ndan (Conservatoruim of Music of Pescara) yüksek akademik baþarý ile mezun olmuþtur ve... Devamı >>

Antonio Mascolo
1981 yýlýnda Ýtalya'nýn Napoli þehrinde doðan gitarist Antonio Mascolo, müzik eðitimine çok küçük yaþta baþladý. Daha sonra eðitimine usta gitarist Aniello Desiderio ile devam etti. 2001 yýlýnda, Benevento Müzik Konservatuarý'ndan birincilik ve... Devamı >>

Atilla AldemirAtilla Aldemir
1975 yýlýnda Ýstanbul'da doðan keman virtüözü Atilla Aldemir, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Prof. Çiðdem Ýyicil'in keman sýnýfýndan 1994 yýlýnda mezun oldu. Ardýndan Dr. Nejat F. Eczacýbaþý Vakfý bursuyla 1999'da Almanya Detmold... Devamı >>

Aybek AlimovAybek Alimov
Aybek Alimov 1990 yýlýnda Özbekistan Taþkent'te doðdu. 1997 yýlýnda Uspensky adlý Devlet Müzik okuluna yetenek sýnavýndan geçerek keman bölümüne kabul edildi. 2001 yýlýnda Ýtalya'da düzenlenen "The International Children's Festival"ine... Devamı >>

Aykut KöselerliAykut Köselerli
1985 yýlýnda Ankara'da doðdu. 2000 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Müzik Hazýrlýk Lisesi Vurmalý Çalgýlar Bölümü'ne kabul edildi ve Aydýn Mecid ile çalýþmalarýna baþladý. 2001 yýlýnda Bilkent Gençlik Senfoni... Devamı >>

Ayþe TaþpýnarAyþe Taþpýnar
Paris'te doðan Ayþe Taþpýnar ilk müzik eðitimini Türkiye'de piyanist olan annesinden aldý. Müzik eðitimine Ankara’da baþlayan sanatçý daha sonra "Santa Cecilia (Roma) Konservatuvarý"ný birincilikle ve sýnýf atlayarak kazanarak, buradaki... Devamı >>

Ayþegül KirmanoðluAyþegül Kirmanoðlu
Klarinet virtüözü Ayþegül Kirmanoðlu Ýstanbul'da doðdu. 1974'te Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na girdi. Ýlk çalýþmalarýna Tülay Orser ile baþladý ve Ahmet Ermakastar ile devam etti. 1983'te Ýngiliz Kültür Heyeti'nin verdiði... Devamı >>

Ayþegül KocaAyþegül Koca
Gitarist Ayþegül Koca 12 Haziran 1989'da Ankara'da doðdu. Gitarla 8 yaþýnda tanýþtý. Akademik eðitimine 12 yaþýnda Bilkent Üniversitesi Müzik Hazýrlýk Ýlköðretim Okulu'nda Dr. Kürþad Terci ile baþladý. Kýsa zaman da tekniði ve yorumunda büyük... Devamı >>

Orhan AhýskalOrhan Ahýskal
Violinist Orhan Ahýskal's performance career covers a wide array of styles and periods from authentic performances of Baroque and pre-Baroque music to avant-garde works of the 20th century. In addition to his wide repertoire, Ahýskal's warm stage... Devamı >>

Pervin CakarPervin Cakar
Born in 1981 in Turkey, she graduated at the University of Gazi in Ankara in 2003. She began to sing her vocal studies privately with Oylun Erdayi. She moved to Italy to continue her studies at the Accademia D'Arte Lirica in Osimo, Accademia... Devamı >>

<< Önceki  1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2022 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com