Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Batı Müziği Solistleri

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z |

Natalia GutmanNatalia Gutman
Rus viyolonselist Natalia Gutman ilk müzik eðitimini büyükbabasý Anisim Berlin ve Profesör Galina Kozolupova'dan, ardýndan son zamanlarýn ünlü müzisyenleri viyolonselist Mstislav Rostropovich, piyanist Sviatoslay Richter ve kocasý viyolonselist... Devamı >>

Ruþen GüneþRuþen Güneþ
Dünyanýn en önemli viyola virtüözleri arasýnda gösterilen Ruþen Güneþ 1940 yýlýnda Beypazarý, Ankara'da doðmuþtur. Türk viyola sanatçýsý ve besteci Ruþen Güneþ ilkokuldan sonra Ankara Devlet Konservatuarý'na girdi. 1961'deki mezuniyetinin... Devamı >>

Selin GürolSelin Gürol
1990 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 2001 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na girerek Ahmet Kara'nýn sýnýfýnda klarinet eðitimine baþladý. 2004 yýlýndan itibaren konservatuvarýn düzenlemiþ olduðu birçok solo konserlere ve oda... Devamı >>

Yeþim GökalpYeþim Gökalp
1966 yýlýnda Ýzmir'de doðan Yeþim Gökalp ilk piyano derslerini Erdoðan Okyay'dan almýþtýr. 8 yaþýnda Ankara Devlet Konservatuvar'ý piyano bölümüne girerek Prof. Ayþe Savaþýr'ýn öðrencisi olmuþ, 1982-1983 öðretim yýlýnda sýnýf atlayarak yüksek... Devamı >>

Özgecan GünözÖzgecan Günöz
Özgecan Günöz 1986 yýlýnda Ýzmir'de doðdu. 1996 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na girerek Prof. Cengiz Özkök ve Prof. Reyyan Yücelen Baþaran ile keman çalýþtý. 2000 yýlýndan itibaren eðitimine Dokuz Eylül Üniversitesi... Devamı >>

<< Önceki  1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2022 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com