Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Aybek Alimov

Solist Tanıtımı

Aybek Alimov

Aybek Alimov 1990 yýlýnda Özbekistan Taþkent'te doðdu. 1997 yýlýnda Uspensky adlý Devlet Müzik okuluna yetenek sýnavýndan geçerek keman bölümüne kabul edildi.

2001 yýlýnda Ýtalya'da düzenlenen "The International Children's Festival"ine katýldý.

2003 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Müzik Hazýrlýk Ýlköðretim Okulu'na tam burslu olarak kabul edildi, keman çalýþmalarýna dünyaca ünlü kemancý Vanya Milanova ile baþladý.

Okulun düzenlediði Mintcho Mintchev, Valeriy Paraskelov'un ustalýk kurslarýna aktif olarak katýldý. Okul kapsamýnda ve okul dýþýnda birçok resitaller verdi.

2006 Mayýs ayýnda Edirne'de düzenlenen "Mimar Sinan Rotary Kulubü Uluslararasý Genç Müzisyenler Yarýþmasý"na katýlarak ikincilik ödülü kazandý.

2006 Ekim ayýnda Mersin'de düzenlenen "2. Ulusal Gülden Turalý Keman Yarýþmasý"na katýlarak 2. kategoride ikincilik ödülüne layýk görüldü. Bu yarýþmanýn sonucunda Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasý ile 2007 Þubat ayýnda, Mersin Devlet Oda Orkestrasý eþliðinde ise 2007 Nisan ayýnda konser verdi.

2007 Temmuz ayýnda Antalya'da düzenlenen "12th The International Canetti Music Festival" kapsamýnda Robert Canetti ile çalýþma imkaný buldu, konserler verdi ve festivalde 3. oldu.

Aybek Alimov 2009 yýlý itibariyle Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Müzik Hazýrlýk Lisesi 3. sýnýfýnda okumaktadýr. Keman çalýþmalarýný Muhammedjan Turdiyev ile sürdürmektedir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Aybek Alimov", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/139/Aybek_Alimov.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com