Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Batı Müziği Solistleri

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z |

Cem DuruözCem Duruöz
"Mükemmel sahne kontrolü virtüöz tekniðini ve müzikal zarif yorumunu bütünlemektedir." Grammy ödülü sahibi Sharon Isbin'in bu sözleri Cem Duruöz'ün yorumculardan ve eleþtirmenlerden aldýðý övgülerden sadece birisidir. Haziran 2008'de... Devamı >>

Chen Halevi
Zubin Mehta'nýn yönetimindeki Ýsrail Filarmoni Orkestrasý ile ilk sahne alýþý tam bir sansasyon yaratan klarinet virtüözü Chen Halevi hakkýnda Haaretz gazetesi, "Bu çocuk, sanatsal müzikaliteyle, muazzam bir çalma tekniðini muhteþem bir þekilde... Devamı >>

Christine WolffChristine Wolff
Alman soprano, Christine Wolff, Leipzig Musikhochschule'de Kammersängerin Sigrid Kehl ile çalýþmýþtýr. Halen kendisinin þan koçu Profesör Venceslava Hruba-Freiberger'dir. 2000 yýlýnda Alman Konser Korolarý Konseyi'nden Ýkincilik Ödülü almýþtýr.... Devamı >>

Cihat AþkýnCihat Aþkýn
Günümüzün önde gelen keman virtüozlarýndan ve Türk Keman Okulu'nun uluslararasý temsilcilerinden Cihat Aþkýn, son yýllarda kazandýðý haklý ve saðlam ün ile kuþaðýnýn önde gelen sanatçýlarýndan biri olarak adýný duyurmaktadýr. Uluslararasý... Devamı >>

Darko BrlekDarko Brlek
Klarinet virtüözü, Ljubljana Festivali Baþkaný ve Sanat Yönetmeni olan Darko Brlek, Ljubljana Müzik Akademisi'nden mezun olmuþ ve ardýndan Graz Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi'nde eðitimine devam etmiþtir. Ljubljana Üniversitesi Preseren... Devamı >>

Deniz ToygürDeniz Toygür
1988 yýlýnda Ankara'da doðdu. 1999-2000 öðretim yýlýnda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Müzik Hazýrlýk Okulu'nun giriþ sýnavlarýný kazanarak, bu okulda Feruza Abdullaeva ile 9 yýl sürecek olan keman eðitimine... Devamı >>

Ecesu SertesenEcesu Sertesen
1987 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Klarinet eðitimine 1998 yýlýnda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda Feza Çetin ile baþladý. 10 yýl boyunca okul orkestrasýnda ve diðer senfoni orkestralarýnda görev yapmýþtýr... Solo... Devamı >>

Ediz Oytun YaþlýçamEdiz Oytun Yaþlýçam
Sanatçý 1987 yýlýnda Roma'da doðdu. Keman çalýþmalarýna 5 yaþýnda babasý Emin Güven Yaþlýçam ile baþladý. 1999-2000 öðretim yýlýnda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarýna kabul edildi. Burada Prof. Nuri Ýyicil ile keman... Devamı >>

Elif GökalpElif Gökalp
TRT Ankara Radyosu sanatçýsý soprano Elif Gökalp 1991'de kazandýðý Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü Þan Anasanat Dalý'nda lisans ve yüksek lisans eðitimi aldý. Lisans Üstü Eðitimi süresince Bilkent Sahne Sanatlarý Þan Opera Bölümü ile Hacettepe... Devamı >>

Emirhan TuðaEmirhan Tuða
1970 Ankara doðumlu klarinetist Emirhan Tuða 1984'de girdiði H. Ü. Ankara Devlet Konservatuvarý’nda müzik çalýþmalarýna Ekrem Öztan’ýn klarinet sýnýfýnda baþladý, 1993 yýlýnda Lisans bölümünden mezun oldu. Ýstanbul Filarmoni Derneði’nden... Devamı >>

<< Önceki  1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2022 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com