Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Atilla Aldemir

Solist Tanıtımı

Atilla Aldemir

1975 yýlýnda Ýstanbul'da doðan keman virtüözü Atilla Aldemir, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Prof. Çiðdem Ýyicil'in keman sýnýfýndan 1994 yýlýnda mezun oldu. Ardýndan Dr. Nejat F. Eczacýbaþý Vakfý bursuyla 1999'da Almanya Detmold Müzik Yüksek Okulu Prof. Lukas David ile lisansüstü eðitimini tamamladý. Çalýþmalarýna Folkwang Müzik Yüksek Okulu'nda Prof. Mintcho Mintchev ile devam eden sanatçý, konçerto solisti diplomasýný takdir derecesi alarak bu okuldan 2002'de mezun oldu.

2007 yýlýnda Uluslararasý 14. Johannes Brahms Yarýþmasý keman kategorisinde ikincilik ve iki özel ödül kazanan Aldemir, ayný yarýþmanýn 2008 yýlý viyola kategorisinde üçüncülük ve en iyi çaðdaþ eser yorumu ödülüne layýk görülerek, bu yarýþmanýn tarihinde beþ ödüle sahip tek yarýþmacýsý unvanýna sahip oldu.

Sanatçýnýn kazandýðý diðer ödüller arasýnda 2006 Premio R. Lipizer Yarýþmasý "The passion for music, strong artistic temperament" ödülü, 2005 8. Zagrep Vaclav Hulm finalist, Essen Folkwangpreis (2002), Vestfalya Kültür Ödülü (1998), T.C. Kültür Bakanlýðý Genç Yetenekler Keman Yarýþmasý (1998) ikincilik ödülü bulunmaktadýr.

Aldemir bugüne kadar birçok Avrupa ülkesinde, ABD, Ýsrail ve Mýsýr'da verdiði konserlerde Berlin Filarmoni, Viyana Konzerthaus, Musikverein Viyana konser salonlarýnda, Camerata Salzburg, Viyana Filarmonia, Viyana Oda Senfoni, Zagreb Filarmoni, Berlin Senfoni, Borusan Filarmoni, Bilkent Senfoni gibi orkestralar ve Türkiye'deki tüm Devlet Senfoni Orkestralarý ile Gürer Aykal, Rengim Gökmen, Alexander Rahbari, Sascha Göztl gibi þeflerle çalmýþtýr.

2003'de Berlin'de Dreyer Gaido Musik Produktion firmasý için "Türk Müziðinin Çaðdaþ Sesi" adlý CD kaydýný gerçekleþtirmiþ, Fono Forum Müzik Dergisi bu kayýt için "kendilerini tam anlamýyla bu alýþýlmamýþ repertuvara vermeleri büyük bir talih olarak nitelendirilmeli" yorumunu yazmýþtýr. Birlikte çaldýðý sanatçýlar arasýnda piyanist Fazýl Say ve Itamar Golan, çellist Marcio Carneiro, neyzen Kudsi Erguner gibi isimler bulunmaktadýr.

2002 yýlýndan bu yana Viyana'da Barbara Gorzynska ve Prof. Matthias Maurer ile çalýþmalarýný sürdürmekte olan sanatçý, konserlerinde 1840 yapýmý J.B.Vuillaume keman ve 1560 yapýmý Zanetto Peregrino viyola ile çalmaktadýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Atilla Aldemir", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/160/Atilla_Aldemir.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com