Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Bat Mzii Solistleri

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z |

Bayram Karamenderes
Piyanist Bayram Karamenderes 1989 Yýlýnda Bulgaristan'da doðdu. Ayný yýl zorunlu göç nedeniyle ailesi ile birlikte Türkiye'ye geldi. Müzik hayatýna 10 yaþýnda Dokuz Eylül Üniversitesi'nin kursiyer programýna girerek baþladý. 2000-2001... Devam >>

Bekir Küçükay
Klasik gitar virtüözü Bekir Küçükay 1958 yýlýnda Ankara'da doðdu. G.Ü.G.E.F. Müzik Eðitimi Bölümünden mezun oldu. 1983 yýlýnda Ulusal Gitar Müziði Beste Yarýþmasýnda, "Monolog" adlý parçasýyla mansiyon aldý. Solo konserlerinin yaný sýra,... Devam >>

Benyamin SönmezBenyamin Sönmez
2006 yýlýnda Yeni Zelanda'da M. Rostropovich'in patronajýnda düzenlenen Uluslararasý Adam Viyolonsel Yarýþmasý'nda 350 profesyonel çellist arasýndan ilk beþe girerek büyük baþarý gösteren Benyamin Sönmez, ayrica en iyi Boccherini yorumcusu... Devam >>

Beste TýknazBeste Týknaz
Viyolacý Beste Týknaz 1982 yýlýnda Ýstanbul'da müzisyen bir ailenin çocuðu doðmuþtur. 7 yaþýnda Ýstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda Ani Ýnci ile viyola eðitimine baþladý. Lisans bölümünün iki yýl üstüste en baþarýlý öðrencisi seçilip... Devam >>

Burcu KaradaðBurcu Karadað
Neyzen Burcu Karadað 1979 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Ýlkokuldan sonra 1990 yýlýnda ÝTÜ Türk Musýkisi Devlet Konservatuarý Çalgý Eðitim Bölümüne girdi. Salih Bilgin ve Niyazi Sayýn’dan "Ney", Erol Sayan ve Doðan Dikmen’den Türk... Devam >>

Burcu UyarBurcu Uyar
Soprano Burcu Uyar 15 Þubat 1978 tarihinde Sivas'ta doðdu. Türkiye'nin en baþarýlý genç kuþak kadýn opera solistlerinden olan Burcu Uyar, 2010 yýlýnda üçüncüsü yapýlan Avrupa Þan Yarýþmasý'nda birinci seçilmiþtir. Genç soprano Burcu Uyar,... Devam >>

Burcu UyarBurcu Uyar
Soprano Burcu Uyar was born in Sivas/Turkey in February 15, 1978. Burcu Uyar, who is one of the most successful young generation female opera singers of Turkey, won the first prize at the 3rd European Voice Competition in 2010. Young soprano... Devam >>

Bülent Evcil
Dünyaca ünlü flüt virtüözü Sir James Galway tarafýndan kuþaðýnýn en iyi flütçüsü olarak tanýmlanan Bülent Evcil; 1980 yýlýnda MSÜ Devlet Konservatuvarýnda baþladýðý flüt eðitimini Brüksel Kraliyet Konservatuvarý ve Heidelberg-Mannheim Müzik Yüksek... Devam >>

Çað ErçaðÇað Erçað
1986 yýlýnda girdiði Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda, Jozsef Györfy ve Prof. Doðan Cangal'dan eðitim alan Çað Erçað, 1996 yýlýnda pekiyi derece ile mezun oldu. Ardýndan, 1997'de Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda... Devam >>

Çaðdaþ ÖzkanÇaðdaþ Özkan
Piyanist Çaðdaþ Özkan, 1985'te Bulgaristan'da doðdu. Akademik müzik eðitimine 1998 yýlýnda Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Müzik Hazýrlýk Ýlköðretim Okulu Piyano Ana Sanat Dalý'nda burslu olarak baþladý. Bilkent... Devam >>

<< nceki  1  2  3  4  5  Sonraki >>


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2022 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com