Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Wolfgang Amadeus Mozart, Violin Konçertosu No. 4 K218 D Majör

Review of the Work

Wolfgang Amadeus Mozart'ýn günümüzde pek sýk yorumlanan bu yapýtý, keman konçertosu türünde ilk beþ örnekten biridir. Diðerleriyle beraber 1775 yýlýnda yazýlmýþtýr. "Re majör" konçertonun Boccherini'nin o tarihten 10 yýl önce yazýlmýþ bir keman konçertosuyla þaþýlacak benzerlikler göstermesi ise daima söz konusu olmuþtur.


Bölümler

Eser üç bölümdür:

I. Allegro
II. Andante Cantabile
III. Allegro ma non tropppo


Ýlk bölüm (Allegro), marþ ritminde bir giriþle baþlar, parlak, gösteriþli, þenlikli bir atmosferle sürer.

Ýkinci bölüm (Andante Cantabile), Mozart üslubunda tipik bir ezgi, bir þarkýdýr.

Üçüncü bölüm (Allegro ma non tropppo), bir ritm karýþýmýdýr. Bölüm iki klasik dansýn "gavotte" ve "muzette"in görünüp kaybolmasýyla sürer, arada ikinci bölümün þarkýlý melodisi duyulur. Bir Rokoko yapýtýnda bu tür bir düþünüþ Mozart'ýn þaþýrtýcý davranýþlarýna bir diðer örnek olarak gösterilir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Wolfgang Amadeus Mozart


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Wolfgang Amadeus Mozart, Keman Konçertosu No. 4 K218 Re Majör", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/161/Wolfgang_Amadeus_Mozart_Keman_Konçertosu_No_4.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2020 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com