Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Klasik Müziðin Popülerleri

Artýk Klasik Notlarý web sitesi doðrudan Twitter'a baðlý...

Klasik müzikte öne çýkan ve http://www.klasiknotlari.com/ sitesinde bulunan eserler ve kiþiler, bundan böyle otomatik olarak Twitter duyurularýnda, http://twitter.com/klasiknotlari adresinde belirecek.

Bu özellik sayesinde hangi eser ve solistlerin gündemde olduðunu takip etmek mümkün olabiliyor.

Popülerlik ve gündemde olma verisi, sistemi kandýrmak mümkün olamasýn diye dolaylý olarak, Klasik Notlarý Sitesinin dýþýndan elde ediliyor. Sitedeki týklamalarýn popülerlik ve Twitter duyurularý üzerinde hiçbir etkisi bulunmadýðýndan duyurular adil ve doðal bir biçimde yapýlýyor.

Klasik müzikte hangi eser ve solistleri dinlendiðini görmek için tek yapmanýz gereken þu Twitter hesabýný takip etmek: http://twitter.com/klasiknotlari

Ýlker Fýçýcýlar


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariReferans bilgisi: "Klasik Müziðin Popülerleri", 2011 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/252/Klasik_Müziðin_Popülerleri.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com